De Gentse OCMW-raad besliste over te gaan tot de verkoop van drie panden in het Sint-Elisabethbegijnhof. In een volgende fase zullen nogmaals drie panden verkocht worden. “De gebouwen zijn in een zeer slechte staat en bovendien erg duur om te renoveren omdat ze allemaal in meer of mindere mate beschermd zijn” antwoordde OCMW-voorzitter Rudy Coddens op een vraag van raadslid Emilie Peeters (sp.a).

Zes gebouwen in het Sint-Elisabethbegijnhof van het OCMW Gent zullen worden verkocht. “De gebouwen staan al een hele tijd leeg en aangezien het OCMW de gebouwen zelf niet kan gebruiken en de dure verbouwingskosten niet kan betalen, moest er een andere oplossing gezocht worden” stelt Voorzitter Coddens. De Raad besliste nu om de panden in twee fasen te verkopen. Het betreft een eerste openbare verkoop van drie woningen die nog in een redelijke staat zijn en dus nog voor de particuliere markt interessant zijn. Daarna zullen ook de andere drie gebouwen worden verkocht.

Voorzitter Coddens: “Deze zijn in zeer slechte staat en zullen dus waarschijnlijk eerder door makelaars of aannemers opgekocht worden. Daarom zullen we die verkoop pas organiseren als de eerste fase van verkoop is beëindigd.” De inkomsten van de verkoop kunnen dan opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwe projecten van het OCMW zelf. “Het nieuw woon- en zorgcentrum in Mariakerke bijvoorbeeld” aldus Coddens.

“Ondertussen hebben we de volledige lijst van leegstaande eigendommen van het OCMW opgevraagd” gaat Raadslid Emilie Peeters verder, “De sp.a-fractie zal dit de volgende maanden van dichtbij opvolgen en regelmatig navraag doen naar de stand van zaken van deze panden.” Daarbij wordt per pand bekeken wat de beste optie is en indien restauratie onmogelijk blijkt, zal overgegaan worden tot verkoop. “In een stad als Gent met een zeer grote woningnood, moet het OCMW immers het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat zijn eigendommen maximaal gebruikt worden” aldus Peeters.