image-4304378Tot voor kort was in Gent geen opvang voorzien voor oudere langdurige daklozen van het vrouwelijke geslacht. De Baai biedt opvang voor deze doelgroep maar kon wegens plaatsgebrek enkel mannelijke kandidaat bewoners opvangen. OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a) polste naar de plannen hierover bij Gents OCMW-Voorzitter Rudy Coddens nu de werken in De Baai het einde naderen. “Het stelt mij tevreden dat deze vrouwen eindelijk een opvangplaats hebben en niet meer aan hun lot worden overgelaten” aldus Peeters.

In De Baai zijn momenteel 20 woningen voorzien, allen worden toegewezen aan langdurige daklozen met een problematisch huisvestingsverleden. De bewoners zijn allen ouder dan 45 jaar en niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Emilie Peeters: “Het mooie aan De Baai is dat het project niet enkel voorziet in woongelegenheden voor de bewoners, ook de nodige medische en psychiatrische hulp biedt en er tezelfdertijd sterk wordt ingezet op activering van de bewoners.”

In de huidige bezetting is het echter niet mogelijk om vrouwen toe te laten. “Wanneer badkamers moeten gedeeld worden met andere bewoners is het onmogelijk om voldoende integriteit te verzekeren voor de vrouwelijke bewoners” aldus Coddens, “daarom hebben we er enkele maanden geleden voor geopteerd om te wachten met het huisvesten van vrouwen tot de nieuwbouw kon geopend worden.”

De bouwwerken voor De Baai zitten momenteel in een laatste fase en dit leek OCMW-raadslid Peeters het ideale moment om de Voorzitter te vragen naar de toekomstige bezetting door vrouwen. “Vrouwen zijn nog kwetsbaarder voor geweld en onveiligheid als ze de nacht op straat moeten doorbrengen.” stelt Peeters, “De uitbreiding van De Baai met 12 wooneenheden is dus het ideale moment om ook deze kwetsbare groep te geven waar ze recht op hebben.” In de nieuwbouw heeft elke kamer wel een eigen sanitaire ruimte, en kan de privacy dus wel gegarandeerd worden.

“Momenteel staan er 15 kandidaat bewoners op onze wachtlijst” aldus de Voorzitter, “één daarvan is een vrouw”. Maar raadslid Peeters is ervan overtuigd dat hier snel verandering in zal komen: “Van zodra het nieuws zich zal verspreiden dat ook vrouwen een kamer kunnen krijgen in De Baai, zullen wel meerdere vrouwelijke kandidaten zich aanbieden. Als je geen kans maakt, stel iemand zich natuurlijk ook niet zo snel kandidaat.”