Gisteren keurde het OCMW opnieuw een innoverend woonproject goed: ondersteuning van noodkopers. Dit zorgt niet alleen voor een verbetering van de leefkwaliteit van de bewoners, maar versterkt ook de cohesie tussen de buren en aantrekkelijkheid van de buurt. Meer info vind je in het volgende persbericht.

Sommige eigenaars met een beperkt inkomen kunnen de broodnodige renovatie aan hun woning niet betalen. Vaak gaat het om mensen die een woning van lage kwaliteit kochten, in een poging te ontsnappen aan hoge huurprijzen. Dit zijn de zogenaamde ‘noodkopers’. Om hiervoor een oplossing te vinden, wordt een nieuw pilootproject opgestart in een deel van de wijk Sint-Amandsberg. Het OCMW investeert er 300.000 euro voor structurele en energiezuinige ingrepen die de woonkwaliteit aanzienlijk zullen verhogen. De begeleiding en opvolging van de eigenaars gebeurt door een aantal Gentse partners waar het OCMW nauw mee zal samenwerken.

OCMW Gent maakt voor dit pilootproject 300.000 euro vrij voor de renovatie van tien woningen van eigenaars met een beperkt inkomen in een deel van de Gentse wijk Sint-Amandsberg.

Naast de financiële steun is het ook belangrijk dat de eigenaars goed worden begeleid. Hiervoor komt er een nauwe samenwerking met een aantal Gentse partners zoals de vzw’s CLT Gent (Community Land Trust), REGent (Rationeel EnergieGebruik), Domus Mundi (Bouwen voor kwetsbare groepen), en een aantal diensten van de stad Gent, waaronder de dienst Wonen en de controleurs van de afdeling bouw- en woontoezicht.

Alle werkzaamheden worden uitvoerig met de eigenaars besproken. Deze partners screenen de woningen en bepalen mee welke renovatiewerken het meest aangewezen zijn om de woning te verbeteren en meer energiezuinig te maken. Daarna worden aannemers en partnerorganisaties aan het werk gezet, alle werkzaamheden opgevolgd en er wordt bekeken of er premies kunnen aangevraagd worden.

Stadsvernieuwing

Het pilootproject strijkt neer in (een afgebakend deel van) de Gentse wijk Sint-Amandsberg. Dit gebied werd door een aantal sociale partners met veel ervaring op het terrein (zoals vzw Samenlevingsopbouw, vzw SIVI (Vereniging waar armen het woord nemen) en OCMW Gent) zorgvuldig geselecteerd.

“Omdat we het systeem willen uitproberen, beperken we ons voorlopig tot dit stadsgedeelte” legt OCMW voorzitter Rudy Coddens uit. “Na evaluatie en als het systeem werkt bekijken we of we kunnen uitbreiden. We hebben er alvast goede hoop op dat dit systeem een nieuwe en creatieve manier kan zijn om mensen uit de energiearmoede te laten ontsnappen, wat trouwens ook een doelstelling is van het bestuursakkoord van de Stad Gent. Zo kunnen isolatiewerken de energiefactuur drastisch doen inkrimpen. In die zin past het project ook perfect in de visie van klimaatneutrale stad waar Gent naar streeft.”

Sociale return

De investering steunt op een stevige maatschappelijke visie. “In feite werken we aan een rollend investeringsfonds” verduidelijkt Frank Vandepitte van Samenlevingsopbouw vzw. “Mensen met een laag inkomen worden hier geholpen met noodzakelijke renovaties. Op die manier realiseren zij een levenslang woonrecht op een kwaliteitsvolle en duurzame manier. De maatschappelijke investering vloeit op lange termijn terug naar de gemeenschap, bijvoorbeeld wanneer de woning verkocht wordt. Op dat moment kunnen de financiële middelen opnieuw geïnvesteerd worden in een maatschappelijk kwetsbare groep mensen.”

“Het sociale aspect zit hem dus ook in de doelgroep” vult Rudy Coddens aan. “Het gaat over de meest behoeftige eigenaars, bijvoorbeeld mensen die zich een woning van (zeer) lage kwaliteit aanschaften omdat zij dit een betere keuze vonden dan hoge huurprijzen te blijven betalen. We noemen dit ‘noodkopers’. Na een tijd stellen zij echter vast de noodzakelijke renovatiekosten niet te kunnen ophoesten en komen zij in de problemen. Voor deze categorie eigenaars kan het concept een duurzame weg uit de schulden en armoede betekenen. Via de renovatie wordt bovendien het aanzien van de hele wijk aanzienlijk verhoogd.”

Tenslotte wil het concept ook een impuls geven aan de sociale cohesie in de wijk. “Wie instapt in het project, ontvangt een ondersteuning maar engageert zich om zich in te zetten voor initiatieven in de wijk. Op die manier profiteert de hele wijk van de subsidie en gaat de investering dus verder dan de individuele eigenaars”, besluit Rudy Coddens.

Het project gaat nu concreet van start gaan in de betrokken wijk in Sint-Amandsberg. Verwacht wordt dat de selectie van de woningen tegen het einde van de zomer rond is. CLT Gent vzw neemt de communicatie in de wijk op en gaat op zoek naar kandidaat-eigenaars.

Bevoegde schepenen

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding, schepen.coddens@gent.be

Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, schepen.balthazar@gent.be

Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid en voorzitter vzw REGent, schepen.heyse@gent.be