senior op terrasGentse senioren met een klein of gemiddeld pensioen, die naar een erkende assistentiewoning willen verhuizen, komen vanaf 1 januari 2015 in aanmerking voor een financiële tussenkomst door OCMW Gent. Met deze premie wil OCMW Gent aangepaste woonvormen voor senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen, toegankelijker maken voor mensen met een laag inkomen. De OCMW-raad zette hiervoor op 12 november het licht op groen.
Dankzij assistentiewoningen hoeven senioren, die zorg nodig hebben, niet naar een woonzorgcentrum te verhuizen zolang ze nog zelfstandig kunnen wonen. In een assistentiewoning kunnen ze een beroep doen op crisiszorg en overbruggingshulp. Er is bijvoorbeeld een 24 uurspermanentie en de woningen zijn rolstoeltoegankelijk. Vroeger spraken we van serviceflats, nu van assistentiewoningen.

Financieel te hoog gegrepen
“Maar we merken dat voor senioren met een bescheiden pensioen assistentiewoningen vaak financieel te hoog gegrepen zijn”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. “Er bestaat nu ook een systeem van financiële tegemoetkomingen, maar dat is zeer beperkt. Van de 108 assistentiewoningen die we zelf in beheer hebben (Antoniushof en Wibier), betalen we maar in 4 tot 5 % van de gevallen mee in de kosten.”

“Het gevolg is dat senioren, die met de nodige ondersteuning nog zelfstandig kunnen wonen, thuis blijven voortsukkelen of zich om financiële redenen toch laten opnemen in een woonzorgcentrum, hoewel ze daar eigenlijk niet thuishoren. Want de woonzorgcentra zijn er in de eerste plaats voor zwaar zorgbehoevende mensen”, aldus nog Rudy Coddens.

Premie
Vandaar dat OCMW Gent nu een premie invoert. “Niet alleen voor onze eigen erkende assistentiewoningen, maar ook voor die op de private markt”, benadrukt Rudy Coddens. De premie bedraagt maximaal 752 euro per maand voor een alleenstaande en 1.304 euro per maand voor een koppel. De omvang van het bedrag hangt af van de kostprijs van de erkende assistentiewoning en van de hoogte van het pensioen. “We hebben de tussenkomst ruim genoeg genomen om ervoor te zorgen dat deze mensen kwaliteitsvol kunnen blijven leven en volwaardig aan onze samenleving kunnen participeren”, verduidelijkt Rudy Coddens.

Wie komt in aanmerking?
Wie komt hiervoor in aanmerking? Senioren met een laag of gemiddeld pensioen die geen eigen huis of een groot vermogen hebben en die naar een erkende assistentiewoning trekken waarvan de dagprijs niet hoger is dan 31,54 euro. “Ongeveer de helft van alle 694 assistentiewoningen in Gent valt hieronder”, becijfert Jan Lambrecht, diensthoofd Wonen van het departement Ouderenzorg van OCMW Gent.

Waar een aanvraag indienen?
Voor een algemene vraag, een advies of een verkennend gesprek kunnen senioren het best terecht in het lokaal dienstencentrum van het OCMW in hun buurt of in één van de OCMW-woonzorgcentra. “Blijkt dat ze in aanmerking komen, dan volgt een financieel onderzoek door een maatschappelijk werker. Belangrijk is ook dat we de premie niet gaan terugvorderen van hun kinderen”, stelt Jan Lambrecht.

Financieel bijna een nuloperatie
Voor het OCMW blijft de budgettaire impact beperkt. “We hebben berekend dat de meerkosten op jaarbasis 17.000 euro bedragen. Dat komt omdat we nu al financieel tussenkomen voor bewoners in een woonzorgcentrum. En zoals gezegd zitten daar ook mensen bij die eerder thuishoren in een erkende assistentiewoning. Voortaan kunnen we die eruit filteren. En omdat een woonzorgcentrum een pak meer geld kost dan een erkende assistentiewoning, is dit een maatregel die zichzelf grotendeels terugbetaalt”, zegt Jan Lambrecht.

Primeur
Gent is het eerste OCMW in Vlaanderen dat met een premie voor erkende assistentiewoningen uitpakt. “We scharen ons daarmee achter het Vlaamse beleid dat zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor senioren promoot. En ook in ons eigen ouderenbeleidplan is dit een speerpunt”, stelt voorzitter Rudy Coddens.

Sociale assistentiewoningen
Een volgende stap is de realisatie van sociale assistentiewoningen. Woningen dus die door sociale huisvestingsmaatschappijen worden gebouwd en waarbij voor de huurders een inkomensgrens geldt. “Een aantal projecten zijn al heel concreet”, stipt Rudy Coddens aan. “WoninGent bouwt aan de Botermarkt in Ledeberg 19 sociale assistentiewoningen, waarvoor wij als OCMW het luik dienstverlening voor onze rekening nemen. Ook naast ons nieuw woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke zijn sociale assistentiewoningen gepland. In Gentbrugge zitten 2 projecten in de pijplijn. Ook de bewoners van deze sociale assistentiewoningen komen in aanmerking voor een premie.”

 

Bron: www.rudy-coddens.be