duurzaamheid

Het OCMW van Gent zet sinds het begin van de legislatuur sterk in op duurzaamheid. Raadslid Emilie Peeters (sp.a) volgt de dossiers van dichtbij op en is verheugd te melden dat de eerste zonnepanelen en elektrische wagens in aantocht zijn.

Binnen het OCMW werd een werkgroep duurzaamheid opgericht die over de verschillende diensten heen kijkt waar er duurzamer kan gewerkt worden. Niet alleen het aankoop- en afvalbeleid maar ook mobiliteit en energie(zuinigheid) werden onder de loep genomen. “Binnen het bestuursakkoord heeft duurzaamheid een prominente plek gekregen.” zegt raadslid Peeters, “Logisch, want als we onze achterkleinkinderen evenveel willen laten genieten van onze stad, dan moest er een tandje bijgestoken worden. Het enthousiasme binnen zowel de diensten van het OCMW als het bestuur, onder leiding van Voorzitter Rudy Coddens (sp.a), om hier sterk en integraal op in te zetten, werpt vandaag al zijn vruchten af.”

Op het woonzorgcentrum De Liberteyt zullen binnenkort zonnepanelen worden geplaatst die voor ongeveer 1/4 van het totale stroomverbruik van de vesting zal kunnen instaan, evenals op het nieuwe centrum dat wordt gebouwd in Mariakerke. Andere daken waar zonne-energie mogelijk is worden onderzocht en ook wordt verder bekeken hoe op de gronden van het OCMW meer windmolens kunnen worden geplaatst. “De huidige energie van het OCMW is groen maar voor een organisatie die zoveel gebouwen en gronden beheert, was het een logische stap om te gaan uitzoeken waar we onze eigen energie kunnen produceren. De Liberteyt was een perfecte opportuniteit om van start te gaan,” aldus Peeters, “maar laat dit zeker geen eindpunt zijn, eerder een norm die we in de toekomst zoveel mogelijk willen hanteren.”

Daarnaast zullen medewerkers van het OCMW vanaf deze zomer pendelfietsen kunnen lenen voor zowel dienstverplaatsingen als woon-/werkverkeer en worden huidige wagens van het OCMW zo veel mogelijk vervangen door elektrische wagens die zullen kunnen worden opgeladen via oplaatpunten op basis van zonne-energie. Emilie Peeters: “Vier elektrische wagens werden reeds aangekocht en beetje bij beetje zullen ook de andere wagens vervangen worden zodat het OCMW in de toekomst over een groen wagenpark beschikt. De korte afstanden die onze wagens meestal afleggen vormen hiervoor de perfecte basis”

Het afvalbeleid wordt geoptimaliseerd met als hoofdinsteek het vermijden van afvalcreatie en meer aandacht voor recuperatie. Voor de toekomstige aankopen worden de duurzaamheidcriteria verstrengd voor alle productcategorieën zodat het groeiende bewustzijn ook wordt omgezet in de dagdagelijkse werking van de organisatie.

“Het realiseren van duurzaamheid is eerder een proces dan een eindresultaat” volgens Peeters, “Deze investeringen moeten dus gezien worden als een essentieel startpunt van anders denken binnen het OCMW. Maar deze werkgroep duurzaamheid zal moeten blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden: potentiele gronden voor windmolens, daken voor zonnepanelen, samenwerkingsverbanden met energie-coöperaties zoals EnerGent, verder ondersteunen van duurzame stadslandbouw etc. Zodat we het goede voorbeeld kunnen blijven geven”.