Een primeur. Antwerpen is de eerste stad in België die de mogelijkheid creëert voor privébedrijven om daklozenhulp te organiseren. Het is een werkwijze die dramatische gevolgen kan hebben voor de hulpverlening zoals we die nu kennen, en uiteraard voor de daklozen zelf. Maar er spelen ook politieke motieven.

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/05/26/waarom-het-privatiseren-van-daklozenopvang-een-bijzonder-slecht-idee-is