imageSp.a Gent en Groen Gent trekken op 14 oktober 2018 opnieuw in kartel naar de kiezer. Tom Balthazar (sp.a) en Elke Decruynaere (Groen) hebben dat op zaterdag 11 juni 2016 bekend gemaakt. “Gentenaars zijn solidair en werken gráág samen. We nodigen hen uit om samen met ons plannen te maken voor de toekomst. Gedurfd en realistisch. Visionair en concreet. Gent is een voorloper in Vlaanderen en zelfs in Europa; dat moet ook na 2018 zo blijven. Daarom willen wij samen ons project voor een sociaal-ecologische stad verderzetten.” Ook uittredend burgemeester Daniel Termont (sp.a), die de lijst zal duwen, is verheugd: “Het is duidelijk dat we elkaar versterken.”


Op zaterdagochtend 11 juni 2016 hebben de leden van zowel sp.a Gent als van Groen Gent er mee ingestemd om op zondag 14 oktober 2018 opnieuw in kartel naar de kiezer te trekken. Dat hebben Tom Balthazar (sp.a) en Elke Decruynaere (Groen) nadien bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met de pers, mandatarissen en leden in ‘De Cirk’. “We zijn ‘vree content’: we werken al enkele jaren geweldig goed samen, Gent blijft een welvarende en open stad, en dat willen we zo houden. Daarom willen we graag samen verder werken aan een breed gedragen sociaal-ecologisch project voor alle Gentenaars.”

Ook uittredend burgemeester Daniel Termont (sp.a) is bijzonder gelukkig over de beslissing van beide partijen. “Beide partijen hebben elkaar de voorbije jaren beter leren kennen. We werken loyaal samen en inspireren elkaar. Zo hebben we samen al heel wat ideeën voor de Gentenaars kunnen realiseren. Dat we deze samenwerking ook de komende jaren kunnen verderzetten, is voor mij niet meer dan logisch. Dat is typisch Gents: mensen samenbrengen en kijken naar wat ons bindt, niet naar wat ons scheidt.

Dat is het verhaal waar ik de afgelopen negen jaar als burgemeester aan heb geschreven. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we dat ook zullen blijven doen na 2018. Tom Balthazar is verstandig, weet van aanpakken, heeft tonnen ervaring en kent Gent door en door. Voor wie het nog niet mocht weten: ik steun hem 100%!”

Denk mee, doe mee!

Gent doet het op dit moment uitstekend op vele vlakken, maar krijgt ook te maken met de typische uitdagingen in de grote steden, zoals de bevolkingstoename, de strijd tegen de armoede en de noodzakelijke klimaatinspanningen. Daar komen nog de besparingen van de huidige Vlaamse en federale regering bovenop, die vaak ten koste gaan van Gent en andere steden.

Tom Balthazar: “Gent is een schitterende stad maar staat ook voor grote uitdagingen. Samen met Groen en samen met de Gentenaars willen we verder bouwen aan een bruisende sociaal-ecologische stad. Maar het is nog lang tot aan de verkiezingen dus we werken nu eerst nog keihard verder.”

Elke Decruynaere: “Tegelijk moeten we nu al plannen maken voor de toekomst. Gedurfd en realistisch. Visionair en concreet. Tijdens de komende twee jaren willen we een nieuw verkiezingsprogramma schrijven. In elk geval, al onze voorstellen zullen één ultiem doel dienen: het welzijn en het geluk van de Gentenaars garanderen.”

Het roodgroene duo doet meteen een warme oproep: “Als je goeie ideeën hebt, laat het ons weten. Als je met ons wilt meewerken, laat het ons weten. Dat geldt uiteraard voor de leden van beide partijen, maar ook voor bewoners, werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, het sociaal en cultureel middenveld, de milieu- en transitiebeweging, de derde wereldbeweging, enzovoort. Iedereen is welkom. Want we gaan doen wat we altijd al gedaan hebben: sámen onze stad maken.”

In het najaar van 2016 zullen focusgroepen werken rond zes ‘perspectieven’: jongeren, senioren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, Gentenaars met een migratieachtergrond, ondernemende Gentenaars, en Gentenaars met een minder gunstige sociaal-economische positie.

In het voorjaar van 2017 volgen dan de thematische besprekingen over de voorstellen voor het kartelprogramma.

Visietekst als basis voor programma-opbouw

Beide partijen hebben al een gezamenlijke visietekst klaar die als basis voor de programma-opbouw zal dienen. Die tekst kreeg als titel: ‘Met de blik ver vooruit en de voeten stevig op de grond: verder werken aan een breed gedragen sociaal-ecologisch project voor alle Gentenaars’.

In die tekst worden krachtlijnen omschreven binnen 13 thema’s. Filip Watteeuw: “Die principes en klemtonen vormen als het ware de fundering waarop we verder samen aan de stad willen bouwen. Van armoedebestrijding en emancipatie, over huisvesting en klimaatneutraliteit, tot kindvriendelijkheid en economie: alles komt aan bod. Maar nu willen we vooral in dialoog gaan met de Gentenaars om ons programma verder af te werken.”

Eerst het programma, dan de lijst

Sp.a duidde eerder al Tom Balthazar aan als lijsttrekker. Groen zet Elke Decruynaere op de tweede plaats. Er komt dus opnieuw een roodgroen duo aan de kop en onderaan de lijst. De lijst zal worden geduwd door uittredend burgemeester Daniel Termont (sp.a). Tom Balthazar: “De invulling van de overige plaatsen moet vanzelfsprekend nog gebeuren. We gaan eerst werk maken van ons nieuw programma. Pas daarna gaan we de best mogelijke lijst samenstellen.”