visDe Stad en het OCMW worden sinds kort voorzien van verse duurzame vis door een elektrische wagen. Gent kiest zo bewust voor een duurzame oplossing waarbij de CO2-uitstoot en afval zoveel mogelijk wordt beperkt.

In het kader van de doelstelling om van Gent een klimaat-neutrale stad te maken tegen 2050, werd nu ook bij de aankoop van vis en schaaldieren voor de Stad en het OCMW een stap in de goede richting gezet. Er wordt sinds september resoluut gekozen om enkel nog vis met een duurzaam kwaliteitslabel aan te kopen die in herbruikbare verpakking en op groene energie wordt aangeleverd.

Vishandelaar Colanbeen levert de vis in herbruikbare plastieken bakken met een elektrische wagen. “De ingebouwde koeling is volledig aangestuurd via zonnepanelen op het daartoe omgebouwde dak. De  vishandelaar zorgt hier voor een unicum in Belgie”, zegt Schepen voor Facility Management, Martine De Regge.

Klimaatneutraal zal Gent enkel worden als iedereen zijn steentje bijdraagt en dus worden ook andere bedrijven aangemoedigd om voor deze ‘groene’ leveringen te kiezen. “We geven als stad en OCMW het voorbeeld dat het anders kan.” aldus OCMW-raadslid Emilie Peeters “Zo wordt de transitie ingezet en hopen we dat nog vele anderen in onze stad hetzelfde goede voorbeeld zullen volgen.”