zonnepanelenHet Gentse OCMW investeerde de voorbije jaren sterk in hernieuwbare energie en gaat nu nog een stap verder. Op alle nieuwbouwprojecten wordt, waar mogelijk, gekozen voor zonnepanelen. Een extra 750.000 euro wordt nu vrijgemaakt om in de komende jaren op nog vijf sites daken te beleggen. “Dat het OCMW hier afstand neemt van ad hoc projecten hier en daar maar echt structureel een transitie naar een meer duurzaam langetermijnbeleid in gang zet, is exact wat het verschil zal maken voor onze kleinkinderen.” stelt OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a).

Het bestuursakkoord beloofde extra aandacht voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en dat heeft het OCMW goed begrepen. Aan het begin van de legislatuur werd onderzoek gevoerd naar wat mogelijk was en niet veel later lagen eerste panelen op het woonzorgcentrum De Liberteyt. Intussen wordt er ook zonne-energie opgewekt op de OCMW-gebouwen in de Oefenpleinstraat en de Sint-Martensstraat.
Maar het Gentse OCMW is ambitieuzer. Voor alle nieuwbouwprojecten wordt nu automatisch gekeken of het gebouw via zonne-energie kan bediend worden. ”Voor het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke bijvoorbeeld,” duidt OCMW-Voorzitter Rudy Coddens (sp.a). Bovendien wordt er een extra 750.000 euro geïnvesteerd om zonnepanelen te plaatsen op andere gebouwen. Dit is het geval voor het pension De Baai, het Lokaal Dienstencentrum Wibier, de gebouwen in de Offerlaan, de assistentiewoningen in Sint-Amandsberg, de UCO-site en het woonzorgcentrum De Vijvers. “Er werd eerst onderzocht waar de investering in zonnepanelen opportuun is. Deze daken leken geschikt dus hebben we besloten ze allemaal mee te nemen,” aldus de Voorzitter.
Raadslid Peeters: “Wij hebben als fractie van dag één heel hard aan de kar getrokken om extra in te zetten op hernieuwbare energie en we zijn dan ook heel fier te zien waar we vandaag al staan. Vooral het feit dat er aandacht is voor duurzaamheid die structureel in alle nieuwbouwprojecten ingebouwd wordt en er dus een lange termijnvisie is, is zeer belangrijk. Ons doel is een echte transitie!”