give-her-a-break-1

Vrouwen met een migratieachtergrond die in armoede leven zijn erg kwetsbaar omdat ze op verschillende vlakken discriminatie ondervinden. Juist daarom verdient deze doelgroep een specifieke aanpak. Dat stelt het ‘Give her a break’ rapport van het Minderhedenforum. In het OCMW van Gent gebeurt dit al enkele jaren. OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a) vroeg meer duidelijkheid aan Voorzitter Rudy Coddens.

 

Het minderhedenforum bracht onlangs het rapport ‘Give her a break’ uit. Het rapport is het resultaat van een bevraging afgenomen bij vrouwen met een migratieachtergrond die daarenboven in armoede leven. Het gaat om vrouwen uit Oostende, Beringen, Genk, Aalst en Antwerpen maar ook uit Gent. Het rapport besluit met gedetailleerde aanbevelingen naar het beleid toe om deze doelgroep te ondersteunen.

Raadslid Peeters wou weten wat er in Gent zoal gebeurt en vroeg Rudy Coddens om de visie en aanpak van Stad en OCMW. Voorzitter Coddens: “Inderdaad, we stellen vast dat in onze hulpverlening en de diverse projecten die we ondersteunen, vrouwen met een migratieachtergrond meer kwetsbaar zijn en dit op meerdere dimensies. Zo o.a. op armoede, gender, migratie. In Gent staat progressief universalisme als basisprincipe voorop en krijgen de meest kwetsbare Gentenaars extra aandacht in het gevoerde beleid rond armoede.”

Zo worden OCMW-zitdagen georganiseerd bij federaties en moskeeën, om de toegankelijkheid tot het OCMW te vergroten. Ongeveer de helft van de mensen die men op deze zitdagen verder helpt, zijn vrouwen. Ook met de vrouwenwerkingen, zoals Al Minara vzw, of bredere organisaties die een laagdrempelig aanbod bieden voor vrouwen, zoals vzw De Sloep, wordt nauw samengewerkt. “Dit is erg belangrijk”, stelt Raadslid Peeters, “We moeten verder gaan dan enkel met ethisch-culturele organisaties samen te werken om de vrouwen te bereiken”.

“Maar op het vlak van gekleurde armoede kan nog altijd meer gedaan worden”, erkent de Voorzitter. “Zo zullen in de toekomst alle maatschappelijk werkers verder gevormd worden in cultuursensitief werken en zullen de zelforganisaties nog meer betrokken worden in beleidsbesprekingen.”