regenboogvlagZorg wordt steeds meer op maat gemaakt van de noden van de bewoners. Gelukkig maar. Maar geldt dit ook voor holebi’s en transgenders, vroeg OCMW-raadslid Emilie Peeters zich af. “Het is belangrijk dat iedereen een veilig en geborgen gevoel kan krijgen op zijn oude dag. Gender en seksualiteit mogen daar geen rol bij spelen”.

Naar aanleiding van de studiedag ‘Tachtig tinten’ over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra, werd een toolkit gecreëerd met praktische richtlijnen om het diversiteitsbeleid in seniorenvoorzieningen te versterken. Raadslid Peeters ging na wat er al gebeurt binnen de Gentse OCMW woonzorgcentra en wat er nog kan verbeterd worden.

De Woonzorgcentra en lokale dienstencentra voeren een open beleid ten aanzien van alle bewoners en bezoekers. Dit algemene diversiteitsbeleid zorgt ervoor dat er al vele aanbevelingen van de toolkit in acht genomen worden. Voorzitter Rudy Coddens: “Zo wordt steeds gebruik gemaakt van gender- en relatieneutrale termen en wordt bij elke intake aan de bewoners gevraagd hoe zij wensen aangesproken te worden om de identiteit van de persoon in kwestie zo goed mogelijk te respecteren.”

Ook het personeel wordt geacht een zeer open houding te hebben ten aanzien van holebi’s. Elke vorm van intolerantie wordt onmiddellijk aangekaart. De medewerkers moeten immers veel aandacht hebben voor de levensloop van de bewoners en zich kunnen inleven in de diverse noden van de senioren rekening houdend met de rugzak die sommigen meedragen. Zonder een open-minded en respectvol inlevingsvermogen kan dit niet.

Maar de toolkit heeft zeker ook mogelijke verbeteringen aangegeven. “Zo zullen we het Magazine ZiZo vanaf nu ook beschikbaar maken en zullen de bibliotheken gescreend worden op inclusieve beeldvorming.” stelt Coddens.

Het thema is niet altijd evident voor de senioren en zorgt soms nog voor veel schroom. Genderidentiteit en seksuele diversiteit zorgen nog al te vaak voor breuken in relaties met familie, vrienden of medebewoners. “OCMW-medewerkers kunnen de brug zijn om deze contacten terug te herstellen en aan te tonen dat deze persoonlijke keuzes moeten gerespecteerd worden.” aldus Raadslid Peeters.

Om dit kracht bij te zetten zal het OCMW van Gent zich kandidaat stellen voor de “Tachtentintenprijs” die zeven voorzieningen in Vlaanderen begeleiding zal geven om rond genderidentiteit en diversiteit aan de slag te gaan. Rudy Coddens: “De opgedane kennis kan dan ingezet worden binnen alle diensten van het Departement Ouderenzorg en we zetten ook een sensibilisatiecampagne op naar de volledige Gentse ouderensector in samenwerking met de dienst Welzijn en Diversiteit.

Emilie Peeters: “ We willen vooral niet dat dit een losstaande actie is en passen het in in de brede ‘Regenboogverklaring’ van Schepen Resul Tapmaz om zo het structurele diversiteitsbeleid in onze stad naar holebi’s toe nog te versterken.”