De Vlaamse regering zal vanaf 2019 een hervorming doorvoeren in de kinderbijslag. Een hoger basisbedrag voor iedereen gecombineerd met extra toeslagen voor bepaalde gezinnen. Er wordt een daling van het armoederisico verwacht van 0.9%. Maar zal deze kleine vooruitgang effectief ook het verschil maken voor de Gentse gezinnen in armoede? OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a) vroeg het aan OCMW-Voorzitter en Schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens.

De kinderbijslag is één van de belangrijkste instrumenten die Vlaanderen heeft om armoede structureel aan te pakken. Het bereikt alle Vlaamse gezinnen en is een solidariteit tussen kleine en grote gezinnen maar ook tussen begoede gezinnen en gezinnen die het echt nodig hebben. “Lokaal beschikken we niet over dezelfde instrumenten om hier werk van te maken”, aldus Raadslid Peeters, “in die zin is het dus hét mechanisme bij uitstek om de doelstelling van de Vlaamse Regering om kinderarmoede te halveren te behalen”.

Het voorstel van de Vlaamse Regering houdt in dat elk kind vanaf 1 januari 2019  een eigen groeipakket met financiële tegemoetkomingen krijgt. Onderzoek van de KU Leuven toont dat het armoederisico zal dalen wanneer het nieuwe kinderbijslagsysteem in voege zal gaan. “Het is goed dat de hervorming voor een daling zal zorgen in de cijfers kinderarmoede, een effect van 0.9% is echter klein en in die zin weinig substantieel of ambitieus” stelt Rudy Coddens.

De koopkracht van gezinnen staat nu reeds onder druk. Dit onder meer door de hervorming van de kinderopvang, maar ook besparingen op elektriciteit en water. Het OCMW van Gent heeft sinds begin 2015 een vernieuwd systeem van Aanvullende Financiële Hulp, waarbij cliënten op basis van verschillende criteria een verhoogde tussenkomst krijgen om zo bij te passen tot het niveau van de Europese armoedenorm. Ook de kinderbijslag wordt hierbij in rekening gebracht. “In Gent kunnen we dus bijpassen voor de gemiste kans om van de kinderbijslag echt een sterk instrument tegen kinderarmoede te maken” aldus Coddens, “maar dit kunnen we alleen omdat Gent daar duidelijke politieke keuzes voor heeft gemaakt en de budgetten ervoor heeft vrijgemaakt. In vele andere steden en gemeenten in Vlaanderen is dit echter niet het geval.”

Raadslid Emilie Peeters concludeert: “De hervorming is een stap in de goede richting maar zal zeker niet het grote verschil maken voor onze OCMW-cliënten. Het blijft een aanpak die vooral afhankelijk is van politieke en financiële keuzes per stad of gemeente om aan te vullen voor haar bewoners, terwijl er structureel op Vlaams niveau iets had kunnen gebeuren.”