SVKMeer dan 210 kwalitatieve woningen van private eigenaars worden vandaag door het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent aan een betaalbare prijs verhuurd aan mensen met een laag inkomen. “De vraag naar betaalbare woningen in onze stad is groot”, stelt OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a), “daarom moeten we ook die private markt aanboren, voor zij die het het hardst nodig hebben. Het SVK maakt daar werk van en verdubbelt haar patrimonium in twee jaar tijd!”.

Het principe is als volgt: De eigenaar verhuurt zijn woning aan het SVK voor een betaalbare prijs, die het op haar beurt onderverhuurt aan mensen met een laag inkomen. In ruil daarvoor is de eigenaar zeker van de huurinkomsten, moet hij/zij zich niet meer bezig houden met de administratieve rompslomp die bij verhuren komt kijken en krijgt men de garantie de woning in dezelfde staat terug te krijgen na afloop van de overeenkomst. OCMW-Voorzitter Rudy Coddens (sp.a): “Het is een win-win situatie: de huurder hoeft zich geen zorgen meer te maken en kwetsbare Gentenaars geraken makkelijker aan een betaalbare woning.”

Het SVK voorziet ook huurbegeleiding voor de bewoners om de woonzekerheid op lange termijn te garanderen. Aangezien er bijna uitsluitend met zeer kwetsbare groepen gewerkt wordt, is er dikwijls sprake van een opeenstapeling van problemen op verschillende levensdomeinen al dan niet gecombineerd met psychische gezondheidsproblemen. “Die extra begeleiding maakt duidelijk het verschil: op een totaal van 228 begeleidde huurders kon het SVK in 2016 in 97,8% van de gevallen een stabiele woonsituatie creëren.”, aldus Raadslid Peeters.

Sinds deze week biedt het SVK ook haar ervaring in woonbegeleiding aan in de 8 nieuwe woningen voor mensen met autisme in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. ‘Convent 22’ werd er in samenwerking met de vzw’s Autismus en OBRA|Baken, de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid omgebouwd tot een unieke woonvorm voor deze specifieke doelgroep met oog voor zorgnoden en betaalbaarheid. “Er bestonden nog geen aangepaste woonvormen voor mensen met autisme. Vaak wonen ze bij hun ouders tot wanneer ze noodgedwongen zelfstandig moeten gaan wonen ontbreekt alle begeleiding, met soms grote problemen tot gevolg.” stelt Coddens. Raadslid Emilie Peeters ziet het ‘Convent 22’ als een nieuwe uitdaging voor het Sociaal Verhuurkantoor: “Het SVK kan er haar ervaring als betrouwbaar en professioneel verhuurder/huurder inzetten voor een nieuwe doelgroep, maar evenzeer een groep waar de woonnood erg groot is. Dat is alvast opnieuw een stap in de goede richting om alle Gentenaars een aangepaste en betaalbare woning te kunnen garanderen!”