Bij het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem wordt een mobiele mantelzorgwoning gebouwd. “Het geeft de kans aan zorgbehoevende senioren en hun begeleiders om te komen proeven van deze innovatieve woonvorm” aldus OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a).

Steeds meer mensen nemen de zorg op van een zorgbehoevend persoon in hun directe omgeving. Het gaat dan niet op professionele hulpverlening of georganiseerd vrijwilligerswerk maar zorgverlening die voortvloeit uit hun sociale relatie als familie of dichte vrienden. We noemen dit mantelzorg. “Om dichtbij de zorgbehoevende persoon te kunnen zijn maar toch voldoende privacy te kunnen inbouwen kan het soms aan te raden zijn een tijdelijke mobiele mantelzorgwoning te plaatsen in de tuin van de mantelzorger of van de senior die extra zorg nodig heeft” stelt Rudy Coddens, OCMW Voorzitter in Gent. “In Nederland heeft de mobiele mantelzorgwoning reeds aangetoond een belangrijke schakel te zijn in de woonoplossingen op maat, gaande van thuis wonen tot een opname in het woonzorgcentrum.”

 

Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen zal het OCMW van Gent nu een mobiele mantelzorgwoning bouwen naast het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. Raadslid Peeters: “Zo kunnen mantelzorgers en senioren een kijkje komen nemen en de woning eens uittesten. Maar kunnen ze zich ook laten begeleiden in de eventuele aankoop en installatie ervan.”

 

Het project zal zich ook inzetten om de huidige regelgeving, die een vergunning eist vooraleer een mobiele mantelzorgwoning kan worden gebouwd, bij te sturen zodat dit soort nieuwe woonvormen makkelijker te realiseren worden in Vlaanderen. Voorzitter Coddens: “Het kan immers deels een oplossing vormen voor de vergrijzing en het tekort aan opvangplaatsen waar we mee kampen in de woonzorgcentra.”” Maar past ook perfect in een meer duurzame vorm van aangepast wonen aangezien de mobiele mantelzorgwoningen een kleine ecologische voetafdruk hebben en verplaats kunnen worden wanneer een zorgsituatie stopt.” Vult Raadslid Peeters aan.

 

Bekijk ook dit filmpje: http://www.avs.be/avsnews/120-000-euro-voor-mobiele-mantelzorgwoning