anticonceptiepil“OCMW Gent wil generatie-armoede tegengaan met terugbetalen van anticonceptie” kopten verschillende kranten op vrijdag. Meesterlijke framing door N-VA die ervoor zorgt dat een zeer goede en onderbouwde nota over seksuele en reproductieve gezondheid herleid wordt tot iets wat waarschijnlijk beter in hun kraam past maar totaal niet strookt met de realiteit. Als zou het OCMW kansarmoede willen oplossen door mensen in armoede aan te zetten voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Pure nonsens. Hoog tijd om te verduidelijken waar dit echt over gaat.

Seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten

Gisteren werd in de Gentse OCMW-raad een visienota goedgekeurd rond de terugbetaling van anticonceptie. Zo wil het OCMW haar cliënten de middelen in handen geven om op een veilige, bevredigende en verantwoorde manier seks te kunnen hebben en volop te kunnen genieten van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Geld mag daarbij geen belemmering zijn.

Deze vernieuwde visie versterkt die rechtenbenadering. Vroeger was er een nauwere en meer achterhaalde visie die vooral focuste op het terugbetalen van de prikpil en enkel op voorschrift andere anticonceptie. Het uitgangspunt nu is dat elke vrouw het recht heeft om te kiezen welke voorbehoedsmiddel het best aansluit bij haar noden en dus wordt het aanbod uitgebreid.

De N-VA verdraait nu het hele verhaal. Verschillende experten komen her en der in de media zeggen dat je hier geen generatiearmoede mee oplost. En terecht want dat is ook zo. Alleen is dit niet waar het hier over gaat. Veeleer moeten we bekijken wat de impact is als iemand geen toegang tot voorbehoedsmiddelen heeft, wanneer die dat wel zou willen.

Wat als je geen keuze hebt om je gezin te plannen?

De impact van het gebruiken van voorbehoedsmiddelen lijkt banaal zolang ze ten allen tijden kan gaan kopen in de apotheek. Wanneer je echter geen toegang hebt, bijvoorbeeld omdat het onbetaalbaar is, dan zijn de gevolgen daarvan veel groter dan we soms beseffen.

Vrouwen die geen toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen hebben meer kans op ongewenste zwangerschappen, abortussen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Te snel veel kinderen achter elkaar krijgen kan een effect hebben op de gezondheid van de baby. En een slechte gezondheid verhoogt de kans om in armoede te belanden.

Vrouwen die hun gezin kunnen plannen hebben het makkelijker om een diploma te behalen en een job te vinden. Op lange termijn dragen ze daardoor meer bij tot het gezinsinkomen en trekken het gezinsbudget dus omhoog.

Toegang tot voorbehoedsmiddelen vermindert dus de kansen op gezondheidsproblemen en maakt vrouwen veerkrachtiger. En laten dat nu net twee essentiële zaken in de strijd tegen armoede. Generatiearmoede zullen we hier inderdaad niet mee oplossen, kinderarmoede ook niet maar er is wel degelijk een zeer belangrijke link met armoede.

Het OCMW heeft als kloppend hart van het lokaal sociaal beleid de verantwoordelijkheid om alle barrières die mensen in armoede ervaren zoveel als mogelijk weg te nemen. De financiële barrières die de toegang tot voorbehoedsmiddelen vermoeilijken is daar dus één van. Net zoals we aanvullende financiële hulp bieden omdat het leefloon niet volstaat om menswaardig te leven of we de Uitpas hebben om OCMW-cliënten ook de mogelijkheid te geven naar culturele activiteiten te gaan.

Dat is ook exact wat deze nota voor ogen had. Niets meer, niets minder.

Emilie Peeters

OCMW-raadslid Gent (sp.a) en medewerker Reproductive Health Supplies Coalition