Dampoort Knapt OpDampoort Knapt Op

“Wonen is een basisrecht“ we schrijven en spreken dat makkelijk uit, maar Gent kreunt toch onder een acute woonnood?

Emilie Peeters (OCMW-raadslid sp.a Gent): “Zeker, we zien als maar vaker hoe moeilijk het wordt voor mensen om een huis te kopen of zelfs te huren. De prijzen rijzen de pan uit en de kwaliteit laat de wensen over. Het vinden van een kwaliteitsvolle en betaalbare woning wordt steeds moeilijker. Net daarom moeten we er op blijven wijzen dat wonen een basisrecht is en moeten we als stad blijven inzetten op het toegankelijker maken van de woningmarkt.”

Maar daarvoor dient toch de sociale woonbouw?

Emilie: “Ja, we moeten in de eerste plaats blijven inzetten op sociale woningen maar we moeten ook realistisch zijn. Er zijn er enorme wachtlijsten voor sociale woningen en onze stad is al erg dichtbevolkt. Bovendien willen we allemaal meer open ruimte en groen in de buurt om de omgeving ook aangenaam te houden.”

“Enkel inzetten op nieuwbouw sociale woningen zal dus niet voldoende zijn. We moeten dringend meer inzetten op innoverende woonvormen die het bestaand patrimonium beter benutten. Zodat we een oplossing kunnen bieden voor het woonprobleem in onze stad zonder ze nog drukker te bebouwen.”

Wat zijn die innovaties?

Emilie: “Het OCMW heeft deze legislatuur reeds verschillende mooie initiatieven in gang gezet: groepswonen voor senioren, hospitawonen waarbij studenten bij senioren gaan inwonen, mensen met autisme onder begeleiding van een ‘goede buur’ een huis delen en natuurlijk het project rond noodkopers aan de Dampoort.”

Noodkopers ? Leg uit

Emilie: “Het project is beter gekend als ‘Dampoort KnapT Op’ .We hebben het in het begin van deze legislatuur in gang hebben gezet. Mensen met financiële moeilijkheden worden door de erbarmelijke kwaliteit en veel te hoge aankoopprijzen genoodzaakt om woningen op te kopen in slechte staat, en zijn bovendien niet in staat renovaties te bekostigen. In samenwerking met de Community Land Trust vzw geeft het OCMW deze eigenaars een lening om hen in staat te stellen hun woning te renoveren. De lening moet pas terugbetaald worden wanneer de woning verkocht wordt en wordt dan berekend als een deel van de verkoopprijs dat terugvloeit naar het OCMW.”

Werkt dat dan ook, of is het voor de happy few?

Emilie: “Zeker niet voor de happy few. Het project focust net op zij die misschien wel een eigen woning hebben, maar er toch in erbarmelijke omstandigheden in wonen. Deelnemers moeten voldoen aan welbepaalde criteria vooraleer ze kunnen deelnemen. Zo weten we zeker dat we die mensen ondersteunen die het echt kunnen gebruiken en waarbij een investering van 30.000€ ook echt een verschil kan betekenen.”

“Het project heeft in Sint-Amandsberg reeds zijn pluimen verdient. Een evaluatie toonde dat de verbouwingen zorgden voor een betere isolatie en dus een daling van de energiekosten voor de bewoners. Ook werden vocht- en schimmelproblemen opgelost en kregen bewoners dus minder last van luchtwegeninfecties en huidaandoeningen. De begeleiding die deelnemers verplicht krijgen heeft ook duidelijk gezorgd voor meer contact en sociale cohesie tussen de bewoners en hun buren. Want ook voor de buurt betekent het project noodkopers een meerwaarde: een verloederde woning kan al gauw een slechte indruk geven en onbewust aanzetten tot minder zorg voor de buurt, de straat, de stoep. Ook zette de renovaties andere buurtbewoners aan om ook werken uit te voeren.”

Mooi maar wel duur?

Emilie: “Niet echt, de investering die het OCMW en de stad hier doen, komt op termijn terug. En aangezien woonpatrimonium momenteel een van de beste investeringen is, is de kans groot dat deze investering op termijn zelfs een meerwaarde creëert. Financiële steun vanuit andere politieke niveaus is natuurlijk altijd welkom. Het blijft een investering.”

Een duidelijk hefboomeffect dus?

Emilie: “Op vele vlakken! En dus is het nu tijd om het prachtige project te kopiëren in een andere wijk, het Rabot. ‘Rabot KnapT Op’ vijf noodkopers in de wijk ondersteunen, verder bouwend op de sterktes van het initiële project in Sint-Amandsberg.”

“Hopelijk kunnen hier de volgende legislatuur verder op werken en zowel in Sint-Amandsberg als in het Rabot en misschien kunnen we het zelfs nog andere wijken opstarten.”