Armoede is geen keuze. De overtuiging dat arme mensen verantwoordelijk zijn voor hun financiële situatie en zich er dus ook maar zelf moeten uittrekken, slaat nergens op. Armoede is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Een overheid moet zijn burgers kansen geven door ze goed onderwijs aan te bieden, een job te garanderen, een goede zorg aan te bieden en kwalitatief te laten wonen. Enkel zo kan vermeden worden dat de plaats van je wieg je toekomstbeeld bepaalt, en kan kansarmoede de wereld uit geholpen worden. Mensen voor wie het moeilijk is om te participeren in de maatschappij worden actief opgespoord en krijgen een extra duwtje in de rug. Financieel door de uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens en rechten automatisch toe te kennen, maar evengoed emancipatorisch door in te zetten op opleidingen, welzijn en werk.

Wat goed werkt moet behouden blijven, maar er moet ook steeds op zoek gegaan worden naar nieuwe benaderingen. Zo vormen we als Stad en OCMW een hub voor sociale innovatie.