Kameraden,

Ik sta hier vandaag ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat Raf en ik van jullie kregen, om jullie de komende drie jaar te mogen dienen als voorzitters.

Vereerd ook, als je bedenkt welke grote Gentse socialisten ons voorgingen in deze functie. Zoals Karin, bijvoorbeeld, die mij expliciet vroeg haar niet in de bloemetjes te zetten, wat ik ook wil respecteren. Maar weet dit, Karin, je rode vuur heeft vele mensen aangestoken en jij was het die ons steeds toonde hoe we het van de daken moeten schreeuwen dat we fier zijn om ECHTE socialisten te zijn. Ge moogt er zeker van zijn, dat we dat gevoel vol overtuiging verder zetten!

Maar ik ben vooral ook trots op jullie allemaal: de mensen die zich vol goesting en energie blijven inzetten voor onze idealen; en in het bijzonder de mensen die, in deze moeilijke tijden, zich kandidaat stelden voor een plaats in het bestuur.

Op 14 oktober kwamen we teleurgesteld en vol ongeloof uit de verkiezingen. We moesten personeel ontslaan, mensen die zich jarenlang voor de partij hebben ingezet…; en kandidaten die al vele verkiezingen vol engagement campagnevoeren teleurstellen. We stelden vast dat voor vele linkse Gentenaars de socialisten geen logische keuze meer waren; dat velen de meerwaarde van sp.a in vraag stelden. En dat deed zeer. De voorbije maanden hebben we dan ook getreurd… maar vooral gediscussieerd en geanalyseerd.

Vandaag, vier maanden later, kijken we opnieuw vooruit. Kameraden, samen gaan we sp.a Gent opnieuw op de kaart zetten!

Als een hedendaagse partij, waar de leden de weg wijzen, met een socialistisch kompas in de hand, gebaseerd op onze fundamentele waarden.

We leggen de focus opnieuw op wat er echt toe doet: de strijd voor solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid in onze stad. Zodat ook mensen die het financieel moeilijk hebben, zeker zijn van een menswaardig bestaan. Zodat publieke diensten kwalitatief en toegankelijk blijven. Zodat wonen in het centrum voor iedereen een mogelijkheid is. Het zijn socialistische idealen die eeuwenoud zijn. Maar ze zijn vandaag meer dan ooit relevant.

Elke standpuntbepaling en beleidskeuze moeten we toetsen aan dat socialistisch kompas. Dat moet in voordehand liggende dossiers, zoals armoedebestrijding of wonen. Maar het moet zeker ook ons leidmotief zijn in, op het eerste gezicht, minder rode thema’s, zoals duurzaamheid, cultuur of ondernemen.

De voorbije jaren spraken we vooral als beleidspartij. Vandaag moeten weer meer vanuit die socialistische onderbuik denken, communiceren en reageren.

Welke thema’s leven er bij de Gentenaars? Welke thema’s leven er bij onze leden en in de wijkafdelingen? Hoe betrekken we onze leden beter bij de standpuntbepalingen? Hoe laten we hen mee de politieke agenda bepalen?

We passen onze eeuwenoude socialistische kernboodschap toe op de uitdagingen van vandaag: sociale duurzaamheid waarbij iedereen mee is, extra aandacht voor de financiële kwetsbaarheid van alleenstaanden of het tegengaan van discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld.

En zo, kameraden, schrijven we samen een hedendaags politiek verhaal, gedragen door een grote achterban.

Ik zeg zeer bewust ‘we’, omdat ik goed besef dat de inzet van twee voorzitters alleen, of zelfs nog gecombineerd met een geëngageerd bestuur, niet voldoende zal zijn. Het zijn eerst en vooral de sp.a-leden die terug moeten geloven in ons partijverhaal en in hoe de partij functioneert. Het zijn eerst en vooral de sp.a-leden die terug het gevoel moeten hebben dat hun opinie en visie een impact hebben op het standpunt van de partij. Pas dán zullen we geloofwaardig zijn voor al die andere Gentenaars.

We zullen het dus allemaal samen moeten doen: de socialistische denkers en de doeners; die socialisten met veel ervaring en die vol jeugdig enthousiasme; de sos die zich engageert voor zijn straat en ook die die de wereld wil veranderen.

We versterken daarom de link tussen de schepen, de fractie, het bestuur, de socialistische zusterorganisaties, alle leden en de wijkafdelingen.

Enkel en alleen met de steun van jullie allemaal, krijgen we onze partij opnieuw op de rails. Enkel zo zullen we opnieuw die beweging worden die in staat is dingen te doen ‘bougeren’. Enkel zo kunnen we de Gentenaars – en vele anderen – opnieuw duidelijk maken waarom stemmen op sp.a de beste optie is.

Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om financieel de maand rond te krijgen. De ongelijkheid neemt toe. Als die mensen zekerheid willen, dan moeten ze bij ons zijn. Daar hebben we altijd voor gestreden en dat zullen we in de toekomst blijven doen.

Onze eerste stop zijn de verkiezingen van 26 mei. Maar liefst 15 kandidaten uit Gent staan op de Vlaamse, Federale en Europese lijst. Stuk voor stuk super gemotiveerd, vol ideeën en klaar om er een lap op te geven. We weten allemaal dat deze verkiezingen niet gemakkelijk zullen worden, en dus kunnen die 15 kandidaten al jullie steun gebruiken. Hang een affiche, introduceer ze op een straatfeest in de buurt of steek nog snel een evenement ineen met de wijkafdeling om de 15 kandidaten voor te stellen. Het maakt niet uit hoe, maar spreek ze aan, nodig ze uit en ga mee de boer op! Want socialisten zijn broodnodig, op ALLE politieke niveaus.

Dus ja, we staan voor grote uitdagingen. Maar weet dit: WE GAAN DIE UITDAGINGEN AAN! Schouder aan schouder, allemaal samen. Omdat we oprecht geloven dat het socialisme de weg vooruit is. Omdat we weten dat alleen socialisme zekerheid biedt voor iedereen!

Merci, kameraden!