Emilie Peeters, onze Politiek Voorzitter, heeft de 15 prioriteiten voorgesteld waarop de Gentse socialisten volop gaan inzetten in 2021. Het gaat om de prioriteiten binnen de bevoegdheden van de sp.a-schepenen in het stadsbestuur. Niet toevallig gaan 7 daarvan over gezondheid en solidariteit.

Dit zijn de 15 prioriteiten:

 1. Elke Gentenaar tijdig gevaccineerd
 2. Iedereen voelt zich goed in zijn vel
 3. Wie het moeilijk(er) heeft krijgt extra steun
 4. We helpen de digitale kloof te dichten
 5. We maken onze stad toegankelijker voor mensen met een beperking
 6. Vrijwilligers ondersteunen en activeren
 7. Haatspraak moet voor altijd stoppen
 8. We betrekken steeds meer Gentenaars bij de toekomst van hun wijk en stad
 9. 20 parken en grote groenzones worden aangelegd, vernieuwd of uitgebreid
 10. Nieuw Gent krijgt een ‘wijkwerkplaats’
 11. Meulestede krijgt een ‘solidaire buurtwinkel’
 12. Meer genderinclusieve publieke toiletten in de stad
 13. We helpen zoveel mogelijk (tijdelijk) werklozen aan een job
 14. We lanceren praktijktesten op de arbeidsmarkt
 15. Coronaveilige evenementen van zodra het kan

Hier vindt je het overzicht met bij elke prioriteit nog een klein woordje uitleg.

‘Een samenleving kan niet zónder solidariteit’

“De Sossen maken het verschil in het bestuur. Onze schepenen hebben bevoegdheden die in coronatijden nog een pak belangrijker zijn dan anders. Sociaal beleid, armoedebestrijding, gezondheid, zorg, seniorenbeleid en financiën (Rudy Coddens); gelijke kansen, welzijn, participatie, buurtwerk en openbaar groen (Astrid De Bruycker); en facility management (Annelies Storms) – geef toe, dat zijn in deze tijden sleuteldomeinen om goed voor de Gentenaars te zorgen.”

Solidariteit blijft voor ons de basis van al het werk. “Dat is logisch, voor socialisten. Ondertussen is het zowat voor iedereen duidelijk dat een samenleving niet kan zonder solidariteit, op alle manieren, in alle domeinen. En dat we vooral een sterke overheid nodig hebben, lokaal en op andere niveaus, om daar voor te zorgen. Als we vooral dát onthouden, dan wordt het echt beter na corona. Socialisten laten niemand aan zijn lot over.”