Op mijn eerste Commissie Milieu, Werk, Personeel en Facility Management in de Gentse Gemeenteraad vroeg ik aan Schepen Hafsa El-Bazioui hoe het staat met het beloofde participatief traject rond de plannen met het standbeeld van Leopold II. We moeten nog even geduld hebben en worden verzocht om binnen twee maand de vraag nog eens te herhalen. Zullen we doen!

Mondelinge Vraag raadslid Emilie Peeters – Standbeeld Leopold II

Bevoegd: Hafsa El-Bazioui

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

In juni 2020 werd op vraag van de groep burgers die deelnamen aan het participatief traject dekolonisering het standbeeld van Leopold II weggehaald en in een depot geplaatst in het STAM. Uit het antwoord van het college kan ik opmaken dat het de bedoeling was om vervolgens via een nieuw participatief traject vervolgens te bepalen wat met het standbeeld van Leopold II zou gebeuren. Herbestemmen, kaderen of in te kleden. Bovendien zou ook een inventaris gemaakt worden van alle standbeelden in de publieke ruimte.

VRAAG

  1. Werd ondertussen een participatief traject rond de toekomst van het beeld van Leopold II opgestart? Welke burgers werden hierbij betrokken?
  2. Waar is Leopold II momenteel en wat zal er nu met het beeld gebeuren?
  3. Werd de bredere inventaris van standbeelden reeds gemaakt? Zijn er nog andere standbeelden die voor een gelijkaardig participatief traject rond herbestemming in aanmerking komen.

ANTWOORD

Beste raadslid Peeters,

Het klopt dat het borstbeeld van koning Leopold II wordt bewaard in het STAM. Daar staat het ook vandaag nog in bewaring.

Het Team Internationale Solidariteit van de Stad Gent (dat ook het participatieve dekoloniseringstraject begeleidde de voorbije jaren) werkt momenteel samen met de erfgoedcel van het STAM om hier een vervolgtraject rond op te stellen. COVID zorgt voor enige vertraging in de uitvoering.

De erfgoedcel werkte intussen verder op het thema in via de dag van het Gents historisch onderzoek met als titel ‘Gent en de koloniale erfenis’. Ze werkte ook een podcastaflevering in Oostakker  uit over de ‘gedenksteen voor pioniers’, en doet zo aan sensibilisering bij erfgoedactoren en het bredere publiek. In opdracht van de Erfgoedcel ontwikkelden studenten van de UGent ook een app ‘Koloniaal Gent? Stap mee in het debat!’, te vinden via de erfgoedapp.

Dit najaar zijn ook gesprekken gepland in beslotenheid en veiligheid rond dit erfgoed en rond Leopold II. De erfgoedcel wil hiertoe de tijd nemen en test intern alvast ook methodieken, zoals de emotienetwerken die in Nederland worden gehanteerd. Dit alles gebeurt samen met een nieuwe medewerker bij het Team Internationale Solidariteit die onder andere het Single Point of Contact (SPOC) is voor het thema dekoloniseren.

Zij is het aanspreekpunt voor stadsdiensten, burgers en organisaties.

Het team internationale solidariteit startte in 2020, naar aanleiding van de verwijdering van het borstbeeld van Leopold II in het Zuidpark, met een inventaris op basis van publieke bronnen. De SPOC dekoloniseren die recent gestart is binnen de dienst, zal de dienst stadsarcheologie en monumentenzorg en het Archief Gent contacteren om tot een gecentraliseerde inventaris te komen. Eens de inventaris volledig is kan er, zoals opgenomen in het engagement genomen door het stadsbestuur en goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 maart 2021, besloten worden om voor één of enkele standbeelden een participatief traject op te zetten.