Lokale Dienstencentra zijn de lijm van onze stad. Ze brengen mensen samen en organiseren verschillende activiteiten. COVID was geen evidente periode voor alle werknemers en vrijwilligers, maar het toonde des te meer hoe belangrijk hun rol is in onze stad. Lees hieronder mijn vraag hierover aan Schepen Rudy Coddens.

Vraag van Emilie Peeters rond impact van COVID-19 op de werking van de Lokale Dienstencentra
De Lokale Dienstencentra spelen al lang een belangrijke rol in het bijeen brengen van
buurtbewoners. Er zijn de meer informele ontmoetingen bij een koffie maar ook de
georganiseerde activiteiten en brede waaier aan professionele dienstverlening. Tijdens de
COVID pandemie waren vele mensen nog meer afgesloten van hun sociale netwerken en
was de rol van een lokaal dienstencentrum, zo mogelijk dus nog belangrijker. Anderzijds
beperkte de pandemie de mogelijkheden om mensen samen te brengen en vermoeilijkte
het dus ook hoogst waarschijnlijk de werking.
• Is er een verschil in bereik geweest van mensen binnen de Lokale Dienstencentra
tijdens de pandemie? Meer of minder mensen? En werden er door de crisis ook
nieuwe mensen aangetrokken?
• In hoeverre heeft men binnen de Lokale Dienstencentra de werking moeten
aanpassen omwille van de quarantainemaatregelen? Welke lessen kunnen hieruit
worden getrokken voor de toekomst? Zijn er zaken die behouden zullen blijven,
ook na de pandemie?
• Zijn alle activiteiten ondertussen opnieuw opgestart?
• Heeft de pandemie een effect gehad op het aantal vrijwilligers dat zich engageert
binnen de Lokale Dienstencentra?
• Hoe werd deze periode ervaren door het personeel?

Het antwoord van Schepen Rudy Coddens:
De lokale dienstencentra hebben vaak moeten schakelen omwille van coronamaatregelen.
De LDC moesten de corona-richtlijnen van verschillende sectoren opvolgen. De cafetaria
volgt andere regels dan sportactiviteiten of voor socio-culturele activiteiten. Elke
aanpassing aan die richtlijnen vroeg dus ook een aanpassing in de werking.
Daarom werden een aantal nieuwe initiatieven georganiseerd. Er kwam bijvoorbeeld een
overkoepelend online aanbod van beweegactiviteiten. Er werd ook sterker ingezet op
individuele contacten en ondersteuning. De LDC zijn tijdens de corona-pandemie dan
ook volop blijven werken.
Toch zien we in de werkingscijfers een negatief effect van de pandemie. Er is een daling
van het aantal gebruikers van het LDC. In 2019 waren er meer dan 11.000 gebruikers, in
2020 zakte dit naar ongeveer 8800 en in 2021 naar ongeveer 7900.
Omdat er minder activiteiten door gingen, was het aantrekken van nieuwe mensen
moeilijker. In 2020 ging de ‘doe mee week’ niet door, gelukkig wel terug in september Waar we in 2019 ongeveer 2100 nieuwe mensen konden aantrekken, zakte dit in 2020 naar ongeveer 750 en steeg dit in 2021 terug naar ongeveer 1200 mensen. We zien wel dat de individuele dienstverlening op peil is gebleven met circa 2200 cliënten de laatste jaren.
Een aantal vrijwilligers zijn afgehaakt tijdens de corona-periode of hebben na een
opschorting van hun vrijwilligerswerk hun werk niet meer hervat. Anderzijds zijn er ook
nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Er is tijdens corona ingezet op (vrijwilligers)vervoer
naar het vaccinatiecentrum, telefoonsterren, huisbezoekvrijwilligers,… We zien het
aantal vrijwilligers dan ook terug stijgen. We zitten bijna terug aan de cijfers van voor de
pandemie (ongeveer 1200 vrijwilligers).
De LDC-medewerkers hebben bijzonder veel flexibiliteit en creativiteit aan de dag
gelegd vanuit een zeer grote inzet. De onvoorspelbaarheid werd als zeer belastend
ervaren. Er werden veel activiteiten voorbereid die uiteindelijk niet konden door gaan.
Telkens opnieuw moesten nieuwe richtlijnen gecommuniceerd worden aan bezoekers en
vrijwilligers. Dat vroeg veel energie. Maar de individuele ondersteuning die volop bleef
lopen en veel corona-specifieke initiatieven hadden veel succes, wat dan weer energie
gaf.
Ondertussen zijn alle activiteiten terug gestart. Er zijn geen beperkende maatregelen
meer. Naar de toekomst toe volgen we de maatregelen via de corona-barometer verder
op. Op langere termijn blijft alvast de verhoogde aandacht voor luchtkwaliteit wel
bestaan.