De organisatoren van het stadsfestival Copacobana riepen om meer steun en duidelijkheid vanuit het stadsbestuur. Ik vroeg de schepen naar zijn plannen om dit festival te ondersteunen en deed enkele voorstellen. Ondertussen heeft het Copacobanafestival jammer genoeg gecommuniceerd dat er geen editie komt in juni. We blijven dit aankaarten want dit prachtige festival moeten blijven swingen. Dit jaar. Volgend jaar. En daarna.

Lees hier volledig vraag en antwoord.

Vraag Raadslid Emilie Peeters

Copacobana, het gratis toegankelijke stadsfestival in het Rozebroekpark is ondertussen aan zijn 13 editie toe. Maar eerder deze week kondigde de organisatoren aan dat ze geen gepaste subsidies meer vinden om het te kunnen organiseren. Bovendien kunnen ze niet langer leven met de onzekerheid die ze elk jaar opnieuw hebben. Zo erg dat ze dreigen er mee te stoppen.

De organisatoren wachten momenteel op het verdict of ze voor hun volgende editie die binnen twee maanden doorgaat subsidies zullen krijgen. Ze weten het nog niet. Stel dat ze het krijgen, dan zal deze subsidie in het beste geval 25.000 euro bedragen.

Als ze de veiligheid willen garanderen en ingedekt zijn tegen risico’s, als ze het festival gratis en toegankelijk willen houden en als ze niet willen inboeten aan de kwaliteit, als ze de creatieve eigenheid willen behouden, de vele buurtbewoners willen blijven betrekken als vrijwilligers en een artistieke meerwaarde blijven voor alle Gentenaars, dan is die 25.000 euro volgens de organisatoren onvoldoende.

  • Erkent u dat Copacobana vandaag uitgegroeid is tot een volwaardig stadsfestival dat 10.000 bezoekers per dag ontvangt en het dus ook die erkenning als volwaardige cultuurspeler verdient en subsidies moet krijgen die in verhouding zijn?
  • Bent u bereid andere pistes die de organisatoren al jaren vragen te overwegen? Een extra dag? Een later sluitingsuur? Gratis groene stroom? Gratis gebruik van een loods? Werkingsmiddelen tijdens het jaar? Vouchers in voorverkoop die dan kunnen ingeruild worden voor drank en eetbonnen?…
  • Bent u van plan in de toekomst een langer termijnperspectief te bieden voor de festivalorganisatoren waarin ze bijvoorbeeld voor de volgende drie jaar weten welke subsidies ze kunnen verwachten?

Antwoord schepen Bram Van Braeckevelt

Geachte raadslid Peeters,

Kort samengevat:
Ja, Copacobana is een schoon festival, waar ik over zelf ook graag naartoe ga.
En ik hoop dan ook oprecht dat we met Copacobana de Gentse zomers kunnen blijven kleuren.
Ja we gaan graag in overleg met hen en ook met de sector om te zien hoe we voorspelbaarheid en continuïteit kunnen mogelijk maken.

Er zijn drie zaken te bekijken:

1: de historiek. Welke subsidies kreeg dit festival in het verleden?

2: de stand van zaken: wat krijgen ze vandaag en wat dan met de vraag naar meer subsidie?

3: een vooruitblik op de beleidsplannen voor de komende jaren?

1: Laat mij beginnen met de historiek.

Voor corona was er eigenlijk nog geen duidelijk, objectief reglement waarop elke organisator met een plan kon indienen om subsidies te vragen.
De subsidies die Copacobana toen al krijgen ging over een grootorde van €7.500 in 2017 – ’18 en ’19.
Daar bovenop werd in 2019 uitzonderlijk, op aangeven van toenmalig schepen Storms, nog eens 6.500 euro subsidie gegeven. Dat geld moest het mee mogelijk maken om veiligheidscamera’s aan te kopen.

In 2019 ontving het festival dus 14.000 euro vanuit de stad, wat in het totaal van de inkomsten van het festival voor dat jaar zo’n 2% is.
Dan kwam corona. Dan kwamen twee a-typische jaren.

In 2020 was dat 20.000 euro. Een stevige stijging. In 2021 verdubbelde dit naar 40.000 euro. Beide budgetten kwam vanuit het knaldrangfonds.

Herinner u, mevrouw Peeters, dat hoger bedrag was ook mogelijk omdat de subsidiepot van het knaldrangfonds stevig gespekt werd met het geld dat ‘in normale jaren’ naar de Gentse Feesten zou gaan, en naar de stadskermissen en stoeten.

2: de stand van zaken: wat krijgen ze vandaag en wat dan met de vraag naar meer subsidie?

Dit jaar is helaas niet normaal gestart, herinner u de afschaffing van het vuurwerk en nieuwjaarsreceptie door corona. Om snel duidelijkheid te geven voor dit jaar en om ook te kunnen doorgrijpen naar een toekomstgericht verhaal vanaf ’23 is er een reglement in deze raad goedgekeurd in februari. De krijtlijnen van knaldrang hebben we in functie van continuïteit doorgetrokken. Er werd in het reglement 150.000€ voorzien voor allerlei feestelijke initiatieven, met een maximumbedrag van €25.000. Het totaalbedrag is niet zo hoog omdat bijvoorbeeld de Gentse Feesten wel kunnen doorgaan.
Maar toch een stap vooruit in vergelijking met het laatste pré-corona referentiejaar 2019 en in de hoop dat we niet opnieuw activiteiten moesten afschaffen en dus die subsidiepot konden spijzen met middelen uit Gentse Feesten en andere activiteiten die door corona in het water zouden vallen. Herinner u, voor corona kreeg Copacobana twee jaar 7.500 euro vanuit de stad, en een keer 14.000. Voor dit jaar kan men aanvragen tot 25.000 euro.

Naast de keuzes die vanuit een beleid komen en kunnen komen in de toekomst, maakt de organisatie ook zelf een aantal keuzes. Over hoe ze zelf hun financiële planning vooropstellen. Maar ook over voorkeursplek waar ze hun festival laten doorgaan, denk maar aan het laten doorgaan op het openbaar domein Rozenbroekenpark, dus met de consequentie dat dit gratis blijft; rond de grootte van het festival, waarvan ik begrijp dat ze willen downsizen en dus ver afwijken van de bezoekersaantallen die u naar voor schuift in de vraag en/of de besteding van de middelen van de vzw ten aanzien van toekomstige edities van het festival. Dit zijn zaken waar ze zelf, begrijpelijkerwijze, voor kiezen.

Wat de toekomst betreft.

Als schepen wil ik iedereen met ambitie en goesting wat voorspelbaarheid kunnen geven, ook de mensen van Copacobana. Het reglement voor dit jaar is er dus vooral om al te kunnen beginnen met werken, met organiseren, om zo snel mogelijk perspectief te bieden. De organisatie van Copacobana wist dus dat dit een overgangsjaar was, met weliswaar in vergelijking met pre-corona een verhoging van hun maximumbedrag. De eerlijkheid gebied te zeggen: hun communicatie in de pers was dus verrassend, wetende dat er die week nog een overleg stond ingepland om concreet te vergaderen over de invulling van hun reglement en de week erna de jury hun subsidie aanvraag zou bekijken.
Want voor alle duidelijkheid, ik hoop uiteraard dat Copacobana kan blijven bestaan. Als schepen van feesten en evenementen zoek ik dus mee naar opties. Met respect voor de eigenheid van het festival en hun plek in Gent. En met respect voor billijkheid voor alle organisatoren. Dat is ook belangrijk, u heeft Copacobana na aan hart, maar ook andere hebben misschien gelijkaardige vragen.

Om op uw laatste vraag te antwoorden: de vragen en verwachtingen van de voorbije jaren zijn mij niet onbekend. Ik stel samen met u vast dat het blijkbaar nog niet mogelijk was om voor 2022 tegemoet te komen aan ieders wensen en verwachtingen. Met corona begin dit jaar was een doorstart vanaf dit jaar niet mogelijk en hebben we de coronareglementering gebruikt. Ik hoop dat er voldoende perspectief en goesting kan ontstaan bij Copacobana om toch een geslaagde editie uit de grond te stampen en vooruit te blikken naar de volgende jaren.

Tot slot, evenement-organisatoren en ook onze eigen dienst Feesten hebben die zware periode achter de rug, met veel schakelen en schuiven, dat besef ik maar al te goed. Ik kijk nu dan ook uit en vooruit naar een toekomst zonder corona.
Dat houdt onder andere in kijken naar perspectief voor evenementen en voorspelbaarheid.
We willen daarover snel in dialoog gaan om perspectief te bieden voor een kader vanaf 2023.
Ik hoop dan ook ten zeerste dat de organisatie van het Copacobanafestival onder deze situatie en met een blik op 2023 verder kan blijven bestaan.

Ik sta dus aan de kant van vraag om voorspelbaarheid te voorzien voor de organisatoren.