Nog veel te vaak worden werkzoekenden met een mogelijke discriminatiegrond (leeftijd, herkomst, genderidentiteit, gezondheidstoestand, arbeidsbeperking) minder vaak uitgenodigd voor een jobgesprek. Dat moét anders, zeker bij de Stad Gent. Ons gemeenteraadslid Emilie Peeters ontdekte in Nederland ‘Equaculture’, de ‘eerlijkste’ sollicitatieprocedure. Lees meer via onderstaande link:

https://nieuws.vooruit.org/emilie_peeters_over_equaculture_gelijke_kansen_bij_sollicitaties_via_games