Federaal Minister Karine Lalieux trekt dit jaar een kleiner extra budget uit voor het gas- en elektriciteitsfonds dat individuen die het moeilijk hebben hun energierekening te betalen. Dit omdat vele OCMW’s het extra budget vorig jaar niet opgebruikten. Ik wou graag weten of we in Gent, waar de energierekening voor velen – niet enkel OCMW cliënten – voor enorme financiële problemen zorgt, wel gebruik maakten van dit bedrag. Schepen Rudy Coddens stelde me gerust. 100% van het personeelsbudget en 86% van het budget voor financiële steunmaatregelen is opgebruikt. Dat was ook nodig, want het aantal dossiers waarin het OCMW een energieschuld hebben ten laste genomen is in 2022 meer dan verdrievoudigd ten opzichte van 2021.

Tot slot nog dit: Wacht niet tot het te laat is en het water aan de lippen staat. Zet tijdig de stap naar het OCMW en de energiecel zodat er samen naar oplossingen kunnen gezocht worden!

Vraag Emilie Peeters:

Federaal minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux gaf de OCMW’s vorig jaar eerst 16 miljoen en later nog eens 57 miljoen euro extra in het gas- en elektriciteitsfonds. Dit jaar ligt dat bedrag een pak lager, namelijk 37 miljoen euro. Reden is vooral dat
OCMW’s het bedrag van vorige jaar niet volledig hebben gebruikt. Zo werd het stookoliefonds nauwelijks gebruikt.

In vele OCMW’s werd wel degelijk een grote stijging in steunaanvraag vastgesteld, zeker voor energiesteun. Maar de overrompeling is uitgebleven.

Graag had ik vernomen hoe het in het OCMW van Gent met de federale steun is vergaan, vandaar volgende vragen:

 • Hoeveel kreeg het Gents OCMW extra aan federale middelen voor het gas- en
  elektriciteitsfonds in 2022? Hoeveel verwachten we dit jaar?
 • Werd het budget van 2022 opgebruikt?
 • Hoeveel werd van het stookoliefonds opgebruikt?
 • Hoe groot was de stijging van het aantal steunvragen in het algemeen in 2022 en
  hoe groot was de vraag rond energiesteun?
 • Ziet u nog drempels die de toegang tot de OCMW’s zouden kunnen belemmeren
  waar u op zal inzetten de komende jaren om zo nog meer mensen te bereiken die
  recht hebben op extra energiesteun?

Antwoord schepen Rudy Coddens:

Bedankt voor je vraag. Een zeer terechte vraag want van de hoge energiefacturen liggen mensen jammer genoeg nog steeds wakker en de stijgende energiearmoede blijft een pijnlijke vaststelling. Er zijn federaal al heel wat sterke maatregelen genomen. Denk maar aan het basispakket energie, de verlaging van de BTW op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent en het uitbreiden van het sociaal tarief. Daarnaast kregen de lokale besturen ook een sterke subsidie van minister Lalieux om de strijd tegen energiearmoede zo goed mogelijk op te vangen. Een subsidie die meer dan nodig was én is.

In Gent hebben we in 2022 1.6 mio euro mogen ontvangen.
1/3de voor inzet voor personeel. Dit bedrag hebben we aan 100% kunnen opgebruiken.
2/3de mochten we inzetten voor financiële steunmaatregelen. Hiervan hebben we in Gent 86% opgebruikt.

Voor 2023 heeft de federale regering beslist om 37 mio toe te kennen aan de OCMW’s. Van deze subsidie zal OCMW Gent in 2023 iets meer dan 1 mio euro ontvangen. 10% van deze subsidie kan aangewend worden voor personeelskosten, 90% voor financiële steunmaatregelen.

Deze toelage is een aanvulling op het Gas- en Elektriciteitsfonds. De effectieve bedragen van het Gas- en Elektriciteitsfonds zelf, worden door de POD-MI pas gepubliceerd in april/mei 2023 maar zouden rond de 70 mio euro liggen. Het exacte bedrag voor Gent is dus nu nog niet gekend.

In 2022 verleenden we in Gent in totaal een kleine 82K euro aan stookoliepremies. Om u een vergelijking te geven: in 2021 wast dit nog 56K euro.

Het aantal dossiers waarin we een energieschuld hebben ten laste genomen is meer dan verdrievoudigd. In 2021 waren dat nog 65 dossiers, in 2022 is dat al gestegen naar 201.

Het is dus duidelijk dat de noden hoog blijven. En het is inderdaad belangrijk dat de drempels zo laag mogelijk zijn, dat iedereen de weg naar het OCMW en de energiecel kent.

Daarom zullen we in 2023 verder blijven inzetten op een sterke communicatie en zo toegankelijk mogelijke dienstverlening.

Bij deze dan ook nog eens mijn oproep: “wacht niet tot het te laat is en het water aan de lippen staat. Zet tijdig de stap naar onze dienstverlening en kijk samen naar oplossingen.”