Gent strijdt tegen menstruatiearmoede — 19 april 2023

Gent strijdt tegen menstruatiearmoede

In Vlaanderen heeft 1 op de 8 meisjes soms niet genoeg geld om maandverbanden of tampons te kopen. Dat is een onrecht dat we niet mogen aanvaarden. Daarom willen we in Gent het probleem van menstruatiearmoede aanpakken. In 8 secundaire scholen hebben we een pilootproject waarbij we maandverbanden en tampons aanbieden op een toegankelijke plaats. Ook vanuit het OCMW ondersteunen we mensen met een beperkt budget in hun nood voor hygiëneproducten. Lees de volledige vraag die ik hierover stelde aan schepen Rudy Coddens hier.

Lees verder
Slechthorende en dove Oekraïense oorlogsvluchtelingen leren Nederlands en Vlaamse gebarentaal — 28 februari 2023

Slechthorende en dove Oekraïense oorlogsvluchtelingen leren Nederlands en Vlaamse gebarentaal

Slechthorende of dove nieuwkomers worden bij IN-Gent met een aparte intakeprocedure onthaald. Zij moeten namelijk over een extra horde: Nederlands leren lezen en schrijven én Vlaamse Gebarentaal leren. Naar aanleiding van mijn vraag gaf schepen Astrid De Bruycker aan dat de extra inspanningen duidelijk hun vruchten afwerpen.

Lees verder
Voorstel om instapkosten energiecoöperaties voor te financieren — 14 februari 2023
Federale steun energie voor Gentenaars wel gebruikt — 30 januari 2023

Federale steun energie voor Gentenaars wel gebruikt

Federaal Minister Karine Lalieux trekt dit jaar een kleiner extra budget uit voor het gas- en elektriciteitsfonds dat individuen die het moeilijk hebben hun energierekening te betalen. Dit omdat vele OCMW’s het extra budget vorig jaar niet opgebruikten. Ik wou graag weten of we in Gent, waar de energierekening voor velen – niet enkel OCMW cliënten – voor enorme financiële problemen zorgt, wel gebruik maakten van dit bedrag. Schepen Rudy Coddens stelde me gerust. 100% van het personeelsbudget en 86% van het budget voor financiële steunmaatregelen is opgebruikt. Dat was ook nodig, want het aantal dossiers waarin het OCMW een energieschuld hebben ten laste genomen is in 2022 meer dan verdrievoudigd ten opzichte van 2021.

Tot slot nog dit: Wacht niet tot het te laat is en het water aan de lippen staat. Zet tijdig de stap naar het OCMW en de energiecel zodat er samen naar oplossingen kunnen gezocht worden!

Lees verder
Stad steunt mondzorgcentrum van WGC Nieuw Gent — 18 januari 2023

Stad steunt mondzorgcentrum van WGC Nieuw Gent

Teveel mensen stellen preventieve tandzorg nog steeds uit om financiële redenen. Ze gaan vaak pas naar de tandarts als er zich iets ernstigs voordoet. De stad zet sterk in op het verlagen van de drempels naar tandzorg voor kwetsbare Gentenaars. Sinds kort steunt de stad ook het nieuwe mondzorgcentrum in Nieuw Gent, opgericht door het Wijkgezondheidscentrum in de wijk. De stad betaalt een mondhygiënist die halftijds patiënten ziet in het mondzorgcentrum en halftijds doet die preventieve screenings in de wijk. Maar de stad start ook een pilootproject om na te gaan of een nieuwe vorm van betaling van mondzorg kan leiden tot een betere mondgezondheid en/of het vaker bezoeken van de tandarts door de patiënt. Lees hieronder de volledige vraag die ik hierover stelde aan schepen Rudy Coddens.

(en wij zijn ook grote fan van het liedje van Dj Tuub van de stad Gent: https://youtu.be/Cg498nLdUsc)

Lees verder
Belemmeringen toegang tot abortus van vrouwen zonder papieren weggewerkt in Gent —

Belemmeringen toegang tot abortus van vrouwen zonder papieren weggewerkt in Gent

Blij te horen dat de administratieve rompslomp die vrouwen zonder papieren zou belemmeren binnen de wettelijke termijn een abortus te doen, wordt vermeden in Gent. Dokters van de Wereld trok aan de alarmbel tijdens de Internationale Dag voor het Recht op Abortus. In het OCMW van Gent wordt immers via delegatie van beslissingsbevoegdheid de mogelijkheid gecreëerd dat de (hoofd)maatschappelijk werker dit recht kan toekennen als uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat aan de wettelijke voorwaarden voor Dringende Medische Hulp wordt voldaan, in extremis kan dat bij dringende noodzaak op de dag van aanvraag.

Lees verder
‘Samen een vuist maken tegen extreem-rechts’ — 12 december 2022
‘Al 35.000 prikken gezet!’ — 26 september 2022
Vlaanderen stapt uit Unia: ‘Slachtoffers van discriminatie zullen minder beschermd worden’ — 15 september 2022
‘Steden moeten het goede voorbeeld geven op vlak van sociaal beleid en ecologische rechtvaardigheid’ — 5 september 2022

‘Steden moeten het goede voorbeeld geven op vlak van sociaal beleid en ecologische rechtvaardigheid’

Door Emilie Peeters Gemeenteraadslid voor Vooruit in Gent

‘Stedelijke internationale solidariteit heeft enkel zin als we de juiste focus leggen’, zegt Emilie Peeters (Vooruit Gent). ‘Steden dragen de kracht van innovatie, al zeker om globale problemen op te lossen. Die vragen vaak eerst op lokaal niveau om een oplossing. Maar we moeten af van traditionele stedenbanden en betuttelende adviezen. Gelijkwaardige partnerschappen zijn nodig, waarbij in twee richtingen beleidsingrepen met goede resultaten worden uitgewisseld. Steden moeten bovendien vooral zelf het goede voorbeeld geven qua sociaal en ecologische rechtvaardigheid. Dat zijn dé recepten voor impact.’

Lees de volledige tekst op Knack: https://www.knack.be/opinie/steden-moeten-het-goede-voorbeeld-op-vlak-van-sociaal-beleid-en-ecologische-rechtvaardigheid/