Week van het Wonen met Astrid De Bruycker & Emilie Peeters: “The next big thing will be a lot of small things” — 4 oktober 2018

Week van het Wonen met Astrid De Bruycker & Emilie Peeters: “The next big thing will be a lot of small things”

Astrid_Emilie_HR_8022Terwijl deze week volop het debat over sociaal wonen woedde, organiseerden Astrid De Bruycker en Emilie Peeters hun (in onverdachte tijden geplande) ‘Week van het wonen’. We interviewden elke dag een expert of ervaringsdeskundige over wonen in Gent. Over hoe zij het verschil maken, over wat er werkt, welke heilige huisjes ze willen zien verdwijnen en ook: hun verborgen Gentse parel.

Op zondag ging Ellen De Jans met ons in gesprek over wat ons het meest is bijgebleven en hoe we er als politica mee aan de slag willen. Astrid en Emilie zijn duidelijk: ‘The next big thing will be a lot of small things’. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.

Hieronder vindt u alle interviews terug:

Maandag 1/10: Bert Van den Broele van Het Pandschap. Met hun renovaties zorgen ze voor meer kwaliteitsvolle woningen, die kwetsbare Gentenaars kunnen huren via het Sociaal Verhuurkantoor. Je kan het interview hier herbekijken.

Dinsdag 2/10: Nesrin Dinc, een jonge Gentse vrouw, die haar ervaringen in de zoektocht naar een betaalbare woning in onze stad met ons wil delen. Je kan het interview hier herbekijken.

Woensdag 3/10: Pascal Debruyne, Voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en vrijwilliger actief met dakloze gezinnen. We spreken met hem over gezinnen in precaire omstandigheden. Je kan het interview hier herbekijken.

Donderdag 4/10: Karel Lootens van Wooncoop. De coöperatie verhuurt woningen, en alle bewoners zijn aandeelhouder van wooncoop en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Je kan het interview hier herbekijken.

Vrijdag 5/10: Veerle Vyncke, ‘goede buur’ in het woonproject ‘Convent 22‘. Dat biedt een plek aan 8 mensen met autismespectrumstoornis om zelfstandig te wonen in een aangepast kader. Je kan het interview hier herbekijken.

Zaterdag 6/10: Trui Maes, die vanuit Samenlevingsopbouw Gent het project Dampoort Knapt Op opvolgde, en Els Gusse, zelf bewoner van een van de woningen die binnen het project werden gerenoveerd. Je kan het interview hier herbekijken.

Zondag 7/10: Astrid De Bruycker, gemeenteraadslid, en Emilie Peeters, OCMW-raadslid, kijken terug op de zes interviews en geven duiding bij wat hen het meest is bijgebleven en hoe ze hiermee aan de slag gaan als politica. “The next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.” Je kan het interview hier herbekijken.

Wonen – Een thuis voor jong en oud, voor elke Gentenaar — 7 september 2018

Wonen – Een thuis voor jong en oud, voor elke Gentenaar

Een betaalbare, kwalitatieve en aangepaste woning vinden in Gent is niet voor iedereen een evidentie. Er zijn te weinig gezinswoning wat leidt tot stadsvlucht, mensen wonen te vaak ‘te groot’ omdat het door de tijd zo gegroeid is en geen andere meer gepaste opties voorliggen, er is een lange wachtlijst voor sociale woningen terwijl er geen plaats is om te blijven bijbouwen en discriminatie op de huurmarkt is ondanks alle inspanning nog steeds een probleem.Er bestaat jammer genoeg niet één ingreep die dit alles zal oplossen dus we als stad op een wijde waaier van woonoplossingen inzetten.

We mogen niet enkel meer focussen op de koopmarkt en zetten extra in op het stedelijk huurkantoor ‘vzw Huuringent’ om kwalitatieve huurwoningen tegen redelijke huurprijzen aan te bieden. Voor de zwakste groepen in onze stad, zetten we naast het uitbreiden van sociale woningen in op het Sociaal Verhuurkantoor dat private woningen goedkoop aanbiedt.

Naast de meer traditionele ingrepen op de woonmarkt moet we ook verder durven denken en inzetten op vernieuwende woonvormen, zoals zoeken naar ruimte voor co-housing projecten of het verder uitrollen van het Community Land Trust projecten, zoals Dampoort Knapt Op.

Samen met Astrid De Bruycker organiseerde ik de ‘Week van het Wonen’ waarbij we verschillende experten en ervaringsdeskundigen gingen interviewen rond wonen. bekijk hier de interviews.

Actiepunten voor Gent:

  1. Volop inzetten op huren in plaats van kopen: in eigen stadsontwikkelingsprojecten moeten meer betaalbare en kwalitatieve huurwoningen komen. 250 budgetkoopwoningen worden budgethuurwoningen. De ‘reguliere’ verhuringen via huuringent stijgen van 200 naar 650. Gronden van de Stad Gent worden niet verkocht maar ter beschikking gesteld via een ‘recht van opstal’ zodat ze vaker kunnen worden ingezet voor het publieke woonbeleid.

  2. Meer sociale woningen: voor mensen die een te laag inkomen hebben om gangbare huurprijzen te betalen. We voorzien 15 miljoen euro voor investeringssubsidies (10.000 euro per nieuwbouw) die voor 1.500 extra sociale woningen moeten helpen zorgen. We verdubbelen de steun om sociale woningen energiezuiniger te maken (van 2 naar 4 miljoen euro) en om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren en leegstand weg te werken (van 5 naar 10 miljoen euro).

  3. 15 miljoen euro voor structurele renovaties binnen stadsvernieuwingsgebieden: uitgeleefde huizenblokken worden afgebroken en vervangen door moderne, energievriendelijke woningen. Eerst wordt een nieuwbouw gezet, dan pas een oud gebouw afgebroken, zodat bewoners kunnen verhuizen zonder hun vertrouwde buurt te moeten verlaten.

  4. 9 miljoen euro voor de duurzame renovatie van 300 woningen van noodkopers* via een ‘rollend fonds’: de subsidie per woning (30.000 euro) wordt bij eigendomsoverdracht terugbetaald en opnieuw ingezet voor andere soortgelijke woningen. Daarnaast gaat 13 miljoen euro naar eigenaars, huurders en zelfs verhuurders om hen aan te zetten om hun woningen te renoveren.
    * eigenaars-bewoners die financieel niet in staat zijn hun woning in slechte staat te renoveren.

  5. Gerichte premies (4 miljoen euro), advies en begeleiding om de basiswoonkwaliteit te garanderen: voor het opknappen van (o.a.) minstens 400 woningen waarin kwetsbare gezinnen wonen. Daarnaast: gratis energie-audits, energiepremies, energieleningen, specifieke ondersteuning voor appartementen, energierenovatieadvies en projecten voor collectieve renovatie (in totaal 8,8 miljoen euro), prioritair voor zij die ze het meest nodig hebben. Met 7,2 miljoen energiepremies kunnen 12.000 gezinnen energie-renovaties bekostigen – twee derde van dat bedrag gaat naar mensen met de laagste inkomens.

  6. Strijd tegen acute crisissituaties als dakloosheid en (slachtofferschap van) huisjesmelkerij: door 250 bijkomende woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Gent; 40 extra nood- en transitwoningen; 10 ‘instapwoningen’ om kwetsbare gezinnen te helpen integreren in onze samenleving; uitbreiding project leegstand via Centrum Algemeen Welzijnswerk (300 ‘structureel’ leegstaande sociale ingezet om directe precaire woonnoden op te vangen).

Project noodkopers start nu ook in de Rabotwijk — 5 augustus 2018
OCMW woonzorgcentra: publieke ouderenzorg van topkwaliteit — 25 mei 2018

OCMW woonzorgcentra: publieke ouderenzorg van topkwaliteit

tuin HeiveldEmilie Peeters, OCMW-raadslid (sp.a), wees naar aanleiding van de erkenning van het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke op de mooie lijst van vijf zeer kwalitatieve woonzorgcentra die het Gentse OCMW momenteel beheert. “We mogen fier zijn”, stelt Emilie, ‘fier omdat we een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden, innovatief zijn en toch betaalbaar blijven voor iedereen. Dat is het surplus van publieke voorzieningen. In private voorzieningen zien we deze drie pijlers zelden samenkomen.”

Lees verder

Assistentiewoningen Wibier in Sint-Amandsberg breiden uit — 30 maart 2018

Assistentiewoningen Wibier in Sint-Amandsberg breiden uit

Op de site van OCMW-woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg komen naast de twintig bestaande assistentiewoningen, een nieuwbouw met dertig extra flats. Als alles volgens plan verloopt, nemen de eerste bewoners er begin 2019 hun intrek. “Hiermee verbreden we de mogelijkheden voor senioren in de wijk om langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te wonen” aldus OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a).

Lees verder

— 10 maart 2018
OCMW Gent experimenteert met mobiele mantelzorgwoning — 12 februari 2018
Betaalbaar huren op de privémarkt zit in de lift — 5 mei 2017

Betaalbaar huren op de privémarkt zit in de lift

SVKMeer dan 210 kwalitatieve woningen van private eigenaars worden vandaag door het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent aan een betaalbare prijs verhuurd aan mensen met een laag inkomen. “De vraag naar betaalbare woningen in onze stad is groot”, stelt OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a), “daarom moeten we ook die private markt aanboren, voor zij die het het hardst nodig hebben. Het SVK maakt daar werk van en verdubbelt haar patrimonium in twee jaar tijd!”.

Lees verder

‘Waarom het privatiseren van daklozenopvang een bijzonder slecht idee is’ door Thomas De Creus — 27 mei 2016

‘Waarom het privatiseren van daklozenopvang een bijzonder slecht idee is’ door Thomas De Creus

Een primeur. Antwerpen is de eerste stad in België die de mogelijkheid creëert voor privébedrijven om daklozenhulp te organiseren. Het is een werkwijze die dramatische gevolgen kan hebben voor de hulpverlening zoals we die nu kennen, en uiteraard voor de daklozen zelf. Maar er spelen ook politieke motieven.

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/05/26/waarom-het-privatiseren-van-daklozenopvang-een-bijzonder-slecht-idee-is

Samenwonen voor senioren onverwacht succes — 25 mei 2016