Betaalbaar huren op de privémarkt zit in de lift — 5 mei 2017

Betaalbaar huren op de privémarkt zit in de lift

SVKMeer dan 210 kwalitatieve woningen van private eigenaars worden vandaag door het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent aan een betaalbare prijs verhuurd aan mensen met een laag inkomen. “De vraag naar betaalbare woningen in onze stad is groot”, stelt OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a), “daarom moeten we ook die private markt aanboren, voor zij die het het hardst nodig hebben. Het SVK maakt daar werk van en verdubbelt haar patrimonium in twee jaar tijd!”.

Lees verder

‘Waarom het privatiseren van daklozenopvang een bijzonder slecht idee is’ door Thomas De Creus — 27 mei 2016

‘Waarom het privatiseren van daklozenopvang een bijzonder slecht idee is’ door Thomas De Creus

Een primeur. Antwerpen is de eerste stad in België die de mogelijkheid creëert voor privébedrijven om daklozenhulp te organiseren. Het is een werkwijze die dramatische gevolgen kan hebben voor de hulpverlening zoals we die nu kennen, en uiteraard voor de daklozen zelf. Maar er spelen ook politieke motieven.

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/05/26/waarom-het-privatiseren-van-daklozenopvang-een-bijzonder-slecht-idee-is

Samenwonen voor senioren onverwacht succes — 25 mei 2016
Acties OCMW rond ‘empowerment’ en participatie van sociale huurders — 15 april 2015
Hospitawonen: 55+ers verhuren hun ongebruikte kamer aan een alleenstaande, eventueel een student. — 9 april 2015

Hospitawonen: 55+ers verhuren hun ongebruikte kamer aan een alleenstaande, eventueel een student.

HospitawonenOCMW Gent en Stad Gent lanceren een specifiek project rond hospitawonen, waarbij  iemand met een eigen woning één kamer mag verhuren aan een alleenstaande. Dit zorgt natuurlijk voor een financieel voordeel voor beide kanten: de verhuurder drukt zijn woonkost, de huurder kan op een goedkope manier gebruik maken van de gedeelde ruimtes.

Lees verder

Het OCMW komt vanaf 2015 tussen in kosten voor erkende assitentiewoningen — 15 november 2014

Het OCMW komt vanaf 2015 tussen in kosten voor erkende assitentiewoningen

senior op terrasGentse senioren met een klein of gemiddeld pensioen, die naar een erkende assistentiewoning willen verhuizen, komen vanaf 1 januari 2015 in aanmerking voor een financiële tussenkomst door OCMW Gent. Met deze premie wil OCMW Gent aangepaste woonvormen voor senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen, toegankelijker maken voor mensen met een laag inkomen. De OCMW-raad zette hiervoor op 12 november het licht op groen. Lees verder

Betere woonkwaliteit voor ‘noodkopers’ in Sint-Amandsberg — 14 mei 2014
Vrouwelijke daklozen eindelijk een plaats — 6 december 2013

Vrouwelijke daklozen eindelijk een plaats

image-4304378Tot voor kort was in Gent geen opvang voorzien voor oudere langdurige daklozen van het vrouwelijke geslacht. De Baai biedt opvang voor deze doelgroep maar kon wegens plaatsgebrek enkel mannelijke kandidaat bewoners opvangen. OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a) polste naar de plannen hierover bij Gents OCMW-Voorzitter Rudy Coddens nu de werken in De Baai het einde naderen. “Het stelt mij tevreden dat deze vrouwen eindelijk een opvangplaats hebben en niet meer aan hun lot worden overgelaten” aldus Peeters.

Lees verder

“Het OCMW moet het goede voorbeeld geven” — 15 januari 2013

“Het OCMW moet het goede voorbeeld geven”

De Gentse OCMW-raad besliste over te gaan tot de verkoop van drie panden in het Sint-Elisabethbegijnhof. In een volgende fase zullen nogmaals drie panden verkocht worden. “De gebouwen zijn in een zeer slechte staat en bovendien erg duur om te renoveren omdat ze allemaal in meer of mindere mate beschermd zijn” antwoordde OCMW-voorzitter Rudy Coddens op een vraag van raadslid Emilie Peeters (sp.a).

Lees verder

Wonen verdient de nodige aandacht in Gent — 25 mei 2012