Nieuwjaarsreceptie sp.a Gent: “Bij ons gaat het altijd en overal om solidariteit” — 1 februari 2020

Nieuwjaarsreceptie sp.a Gent: “Bij ons gaat het altijd en overal om solidariteit”

Op zaterdag 1 februari 2020 hield sp.a Gent haar nieuwjaarsreceptie, als laatste in de rij van politieke partijen in de stad. Plaats van afspraak: ‘De Meubelfabriek’, een tijdelijke invulling voor en door de buurtbewoners op de plek van de voormalige bowlingzaal en de fabriek Pauvers-Vandenberghe midden de Brugse Poort. Die liep helemaal vol met zo’n 200 leden. Onder hen alle lokale politici, oud-burgemeesters Frank Beke en Daniel Termont, én Gaston De Brie: 98 jaar jong en uitvoerig gelauwerd omwille van 76 (!) jaar lidmaatschap.

Mijn volledige speech lees je hier: https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/20/02/01/Nieuwjaarstoespraak_Emilie_Peeters.pdf

En hier enkele persartikels:

En een filmpje:

Opinie: “N-VA de patroonheilige van de sociale huurder? Hypocrisie van de zuiverste soort!” — 12 januari 2020

Opinie: “N-VA de patroonheilige van de sociale huurder? Hypocrisie van de zuiverste soort!”

“De rotte appels moeten er uit”, stelde Vlaams minister Mathias Diependaele. “Een belangrijke overwinning voor de sociale huurders”, volgens Gents fractieleider Anneleen Van Bossuyt. N-VA spaarde de grote woorden niet na de veroordeling die sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent dinsdag opliep. De grootste sociale woonmaatschappij van Gent kreeg een boete van 200.000 euro (waarvan 120.000 euro met uitstel) omdat ze 17 van haar 9.000 sociale woningen verhuurde terwijl die ongeschikt waren verklaard.

Il faut le faire. Cynischer wordt het niet. N-VA werpt zich plots op als de patroonheilige van de sociale huurder, terwijl ze op hetzelfde moment in de Vlaamse regering er voor zorgt dat de huurprijzen van sociale woningen stijgen. Jarenlang heeft oud-minister Homans – ook N-VA – geweigerd meer te investeren in sociale huisvesting. Dit is hypocrisie van de zuiverste soort. Eerst zelf de schaarste organiseren, en vervolgens de schuld geven aan diegene die in die context faalt. Het is wraakroepend.

WoninGent erkent dat het fouten heeft gemaakt. De situatie in de woningen waar de uitspraak over gaat, was onaanvaardbaar. De zeventien woningen zijn ondertussen opgeknapt of ontruimd, en de procedures aangepast. Maar dat neemt het probleem aan de basis niet weg. Er blijft een schrijnend tekort aan middelen voor het woonbeleid vanuit Vlaanderen.

WoninGent staat voor een enorme uitdaging. De woonmaatschappij heeft duizenden verouderde woningen. Veertig procent van de negenduizend woningen van WoninGent moet gerenoveerd worden. Bovendien zitten ook de andere sociale huisvestingsmaatschappijen in zwaar financieel weer.

De wooncrisis slaat in Gent hard toe. Onze stad heeft een goeie reputatie en is populair, heel veel mensen willen er wonen. Dat doet de prijzen voor huizen en appartementen de pan uit swingen. Steeds meer mensen kunnen daardoor niet meer op de private markt terecht. Al verschillende jaren dringt het stadsbestuur van Gent bij de Vlaamse overheid aan op meer geld voor sociaal wonen, bijvoorbeeld door het financieringsmodel van de sociale huisvestingsmaatschappijen te wijzigen. 

Daar komt niets van in huis, integendeel: er kwamen in Vlaanderen meer dan 15.000 mensen bij op de wachtlijst voor een sociale woning. Ondertussen werden dus ook de huurprijzen verhoogd. In de zogenaamde ‘startnota’ van Bart De Wever, vóór de vorming van de huidige Vlaamse regering, stond zelfs dat steden zoals Gent géén geld meer zouden krijgen voor de financiering van nieuwe sociale woningen. Dat maakt de intenties van N-VA helemaal duidelijk. Dat die partij zogezegd de kant van de sociale huurder zou kiezen, dat is de mensen blaasjes wijsmaken.

De Stad Gent daarentegen investeert de komende jaren wél stevig in het woonbeleid. Met 90 miljoen voor wonen wordt het budget verdrievoudigd. Dat is trouwens een keuze die letterlijk uit het programma van sp.a-Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd overgenomen. 37 miljoen gaat naar de bouw en renovatie van sociale woningen. Daarmee zijn onze intenties óók meteen duidelijk. 

Emilie Peeters
 Politiek Voorzitter sp.a Gent

Nieuw bestuur sp.a Gent klaar voor de nieuwe strijd — 5 april 2019

Nieuw bestuur sp.a Gent klaar voor de nieuwe strijd

Emilie Peeters (35) en Raf Burm (44) zijn vrijdag 5 april door de leden van sp.a Gent verkozen tot respectievelijk de nieuwe Politiek Voorzitter en de nieuwe Voorzitter Beweging. Ze volgen Kamerlid Karin Temmerman op. Samen zullen ze de komende drie jaar (2019-2022) met een vernieuwd bestuur de partij leiden.

sp.a Gent gaat voor het eerst met een duovoorzitterschap aan de slag. Naast de Politiek Voorzitter die de inhoudelijke lijnen uitzet, is er nu ook een Voorzitter Beweging die zich zal focussen op het versterken van de interne werking en het ledenbeleid.

Emilie Peeters, Politiek Voorzitter sp.a Gent: “We kijken vooruit. Samen gaan we sp.a Gent opnieuw op de kaart zetten. We leggen de focus op wat er echt toe doet: de strijd voor solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid in onze stad. Zodat ook mensen die het financieel moeilijk hebben, zeker zijn van een menswaardig bestaan. Zodat publieke diensten kwalitatief en toegankelijk blijven. Zodat wonen in de stad voor iedereen een mogelijkheid is. Het zijn socialistische idealen die eeuwenoud zijn. Ze zijn vandaag meer dan ooit relevant.”

Voor het eerst in de geschiedenis van de Gentse sp.a wordt ook een ‘Voorzitter Beweging’ aangeduid. Raf Burm zal in deze functie vooral instaan voor het versterken van de band tussen de partij en haar leden en sympathisanten. “Nieuwe mensen zoeken en hen motiveren is mijn tweede natuur. Die ervaring wil ik gebruiken om van sp.a Gent opnieuw een sterke lokale partijafdeling te maken, die bovendien sterk verankerd is in alle Gentse wijken.”

Het bestuur kleurt opvallend jong en vrouwelijk. Van de 15 nieuwe bestuursleden zijn 9 bestuurders jonger dan 40 en 9 vrouwelijke bestuursleden. Volgende mensen werden verkozen: Cindy Baeyens, Clara Calis, Ellen De Jans, Jeroen De Leenheer, Kalifa Diaby, Nesrin Dinç, Nathalie Dullemont, Geert dutré, Michelle Ginée, Lieve Krobea, Greet Riebbels, Jo Schelstraete, Daniël Termont, Bram Van Haelter en Sara Willems.

Daarnaast zetelen ook de mandatarissen van sp.a Gent in het bestuur: Joris Vandenbroucke, Freya Van den Bossche, Karin Temmerman, Fatma Pehlivan, Bruno Matthys, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Annelies Storms, Sven Taeldeman, Anne Schiettekatte en Pascal Verbeke.

Lees verder