Al te vaak krijg ik de vraag wat het OCMW eigenlijk doet buiten geld geven aan arme mensen.

Eerst en vooral het OCMW is er niet enkel voor mensen met een beperkt inkomen, het OCMW is een open huis voor iedereen. Iedereen is welkom in de lokale dienstencentra en welzijnsbureaus en kan beroep doen op de dienstverlening.

Het OCMW doet echter ook veel meer dan geld geven. Ze doen zoveel verschillende dingen dat het mij enkele maanden gekost heeft om de hele werking onder de knie te krijgen.

Armoede heeft vele oorzaken: maatschappelijke (ongelijke inkomensverdeling, slechte huisvesting,…), stigma en discriminatie maar ook individuele gebeurtenissen (ziekte, scheiding, plotse werkloosheid,…). Een ding is echter duidelijk: niemand kiest ervoor om in armoede te leven. Daarom kiest het OCMW voor een integrale aanpak. Er wordt ingezet op maatregelen die de bestaanscondities van mensen verbeteren (herverdeling van inkomen, hoogte van bijstandsuitkeringen, activering…), op het tegengaan van uitsluiting (kinderen in armoede toeleiden tot het behalen van een diploma, tegengaan van onderbescherming,…) en mensen in armoede aanmoedigen en ondersteunen om zichzelf te versterken en de cultuur van het zwijgen te doorbreken.

Onder de verschillende subtitels vind je meer concrete acties terug.