Het medicijn tegen populisme: hoe de ziekte van deze tijd aanpakken — 1 april 2020

Het medicijn tegen populisme: hoe de ziekte van deze tijd aanpakken

Artsen die oproepen om niet meer naar ‘de politiek’ te luisteren, maar enkel naar wetenschappers. Donald Trump en Boris Johnson die de aanbevelingen van wetenschappers naast zich neerleggen en voortdurend hun mening over de aanpak van de corona crisis herroepen, terwijl ondertussen vele mensen sterven. Het zijn dwaze discussies waar mensen tijdens de coronacrisis niks aan hebben. Integendeel: alle energie moet nu gaan naar de beperking van de pandemie. We hebben daarom niet minder maar net méér samenwerking tussen onderzoekers en politiekers nodig.

Lees mijn volledige opiniestuk op dewereldmorgen.be

Foto’s sp.a nieuwjaarsrecepties 2020 — 10 februari 2020
Nieuwjaarsreceptie sp.a Gent: “Bij ons gaat het altijd en overal om solidariteit” — 1 februari 2020

Nieuwjaarsreceptie sp.a Gent: “Bij ons gaat het altijd en overal om solidariteit”

Op zaterdag 1 februari 2020 hield sp.a Gent haar nieuwjaarsreceptie, als laatste in de rij van politieke partijen in de stad. Plaats van afspraak: ‘De Meubelfabriek’, een tijdelijke invulling voor en door de buurtbewoners op de plek van de voormalige bowlingzaal en de fabriek Pauvers-Vandenberghe midden de Brugse Poort. Die liep helemaal vol met zo’n 200 leden. Onder hen alle lokale politici, oud-burgemeesters Frank Beke en Daniel Termont, én Gaston De Brie: 98 jaar jong en uitvoerig gelauwerd omwille van 76 (!) jaar lidmaatschap.

Mijn volledige speech lees je hier: https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/20/02/01/Nieuwjaarstoespraak_Emilie_Peeters.pdf

En hier enkele persartikels:

En een filmpje:

Opinie: “N-VA de patroonheilige van de sociale huurder? Hypocrisie van de zuiverste soort!” — 12 januari 2020

Opinie: “N-VA de patroonheilige van de sociale huurder? Hypocrisie van de zuiverste soort!”

“De rotte appels moeten er uit”, stelde Vlaams minister Mathias Diependaele. “Een belangrijke overwinning voor de sociale huurders”, volgens Gents fractieleider Anneleen Van Bossuyt. N-VA spaarde de grote woorden niet na de veroordeling die sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent dinsdag opliep. De grootste sociale woonmaatschappij van Gent kreeg een boete van 200.000 euro (waarvan 120.000 euro met uitstel) omdat ze 17 van haar 9.000 sociale woningen verhuurde terwijl die ongeschikt waren verklaard.

Il faut le faire. Cynischer wordt het niet. N-VA werpt zich plots op als de patroonheilige van de sociale huurder, terwijl ze op hetzelfde moment in de Vlaamse regering er voor zorgt dat de huurprijzen van sociale woningen stijgen. Jarenlang heeft oud-minister Homans – ook N-VA – geweigerd meer te investeren in sociale huisvesting. Dit is hypocrisie van de zuiverste soort. Eerst zelf de schaarste organiseren, en vervolgens de schuld geven aan diegene die in die context faalt. Het is wraakroepend.

WoninGent erkent dat het fouten heeft gemaakt. De situatie in de woningen waar de uitspraak over gaat, was onaanvaardbaar. De zeventien woningen zijn ondertussen opgeknapt of ontruimd, en de procedures aangepast. Maar dat neemt het probleem aan de basis niet weg. Er blijft een schrijnend tekort aan middelen voor het woonbeleid vanuit Vlaanderen.

WoninGent staat voor een enorme uitdaging. De woonmaatschappij heeft duizenden verouderde woningen. Veertig procent van de negenduizend woningen van WoninGent moet gerenoveerd worden. Bovendien zitten ook de andere sociale huisvestingsmaatschappijen in zwaar financieel weer.

De wooncrisis slaat in Gent hard toe. Onze stad heeft een goeie reputatie en is populair, heel veel mensen willen er wonen. Dat doet de prijzen voor huizen en appartementen de pan uit swingen. Steeds meer mensen kunnen daardoor niet meer op de private markt terecht. Al verschillende jaren dringt het stadsbestuur van Gent bij de Vlaamse overheid aan op meer geld voor sociaal wonen, bijvoorbeeld door het financieringsmodel van de sociale huisvestingsmaatschappijen te wijzigen. 

Daar komt niets van in huis, integendeel: er kwamen in Vlaanderen meer dan 15.000 mensen bij op de wachtlijst voor een sociale woning. Ondertussen werden dus ook de huurprijzen verhoogd. In de zogenaamde ‘startnota’ van Bart De Wever, vóór de vorming van de huidige Vlaamse regering, stond zelfs dat steden zoals Gent géén geld meer zouden krijgen voor de financiering van nieuwe sociale woningen. Dat maakt de intenties van N-VA helemaal duidelijk. Dat die partij zogezegd de kant van de sociale huurder zou kiezen, dat is de mensen blaasjes wijsmaken.

De Stad Gent daarentegen investeert de komende jaren wél stevig in het woonbeleid. Met 90 miljoen voor wonen wordt het budget verdrievoudigd. Dat is trouwens een keuze die letterlijk uit het programma van sp.a-Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd overgenomen. 37 miljoen gaat naar de bouw en renovatie van sociale woningen. Daarmee zijn onze intenties óók meteen duidelijk. 

Emilie Peeters
 Politiek Voorzitter sp.a Gent

Emilie’s maiden speech als Politiek Voorzitter van sp.a Gent — 5 april 2019

Emilie’s maiden speech als Politiek Voorzitter van sp.a Gent

Kameraden,

Ik sta hier vandaag ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat Raf en ik van jullie kregen, om jullie de komende drie jaar te mogen dienen als voorzitters.

Vereerd ook, als je bedenkt welke grote Gentse socialisten ons voorgingen in deze functie. Zoals Karin, bijvoorbeeld, die mij expliciet vroeg haar niet in de bloemetjes te zetten, wat ik ook wil respecteren. Maar weet dit, Karin, je rode vuur heeft vele mensen aangestoken en jij was het die ons steeds toonde hoe we het van de daken moeten schreeuwen dat we fier zijn om ECHTE socialisten te zijn. Ge moogt er zeker van zijn, dat we dat gevoel vol overtuiging verder zetten!

Maar ik ben vooral ook trots op jullie allemaal: de mensen die zich vol goesting en energie blijven inzetten voor onze idealen; en in het bijzonder de mensen die, in deze moeilijke tijden, zich kandidaat stelden voor een plaats in het bestuur.

Op 14 oktober kwamen we teleurgesteld en vol ongeloof uit de verkiezingen. We moesten personeel ontslaan, mensen die zich jarenlang voor de partij hebben ingezet…; en kandidaten die al vele verkiezingen vol engagement campagnevoeren teleurstellen. We stelden vast dat voor vele linkse Gentenaars de socialisten geen logische keuze meer waren; dat velen de meerwaarde van sp.a in vraag stelden. En dat deed zeer. De voorbije maanden hebben we dan ook getreurd… maar vooral gediscussieerd en geanalyseerd.

Vandaag, vier maanden later, kijken we opnieuw vooruit. Kameraden, samen gaan we sp.a Gent opnieuw op de kaart zetten!

Als een hedendaagse partij, waar de leden de weg wijzen, met een socialistisch kompas in de hand, gebaseerd op onze fundamentele waarden.

We leggen de focus opnieuw op wat er echt toe doet: de strijd voor solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid in onze stad. Zodat ook mensen die het financieel moeilijk hebben, zeker zijn van een menswaardig bestaan. Zodat publieke diensten kwalitatief en toegankelijk blijven. Zodat wonen in het centrum voor iedereen een mogelijkheid is. Het zijn socialistische idealen die eeuwenoud zijn. Maar ze zijn vandaag meer dan ooit relevant.

Elke standpuntbepaling en beleidskeuze moeten we toetsen aan dat socialistisch kompas. Dat moet in voordehand liggende dossiers, zoals armoedebestrijding of wonen. Maar het moet zeker ook ons leidmotief zijn in, op het eerste gezicht, minder rode thema’s, zoals duurzaamheid, cultuur of ondernemen.

De voorbije jaren spraken we vooral als beleidspartij. Vandaag moeten weer meer vanuit die socialistische onderbuik denken, communiceren en reageren.

Welke thema’s leven er bij de Gentenaars? Welke thema’s leven er bij onze leden en in de wijkafdelingen? Hoe betrekken we onze leden beter bij de standpuntbepalingen? Hoe laten we hen mee de politieke agenda bepalen?

We passen onze eeuwenoude socialistische kernboodschap toe op de uitdagingen van vandaag: sociale duurzaamheid waarbij iedereen mee is, extra aandacht voor de financiële kwetsbaarheid van alleenstaanden of het tegengaan van discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld.

En zo, kameraden, schrijven we samen een hedendaags politiek verhaal, gedragen door een grote achterban.

Ik zeg zeer bewust ‘we’, omdat ik goed besef dat de inzet van twee voorzitters alleen, of zelfs nog gecombineerd met een geëngageerd bestuur, niet voldoende zal zijn. Het zijn eerst en vooral de sp.a-leden die terug moeten geloven in ons partijverhaal en in hoe de partij functioneert. Het zijn eerst en vooral de sp.a-leden die terug het gevoel moeten hebben dat hun opinie en visie een impact hebben op het standpunt van de partij. Pas dán zullen we geloofwaardig zijn voor al die andere Gentenaars.

We zullen het dus allemaal samen moeten doen: de socialistische denkers en de doeners; die socialisten met veel ervaring en die vol jeugdig enthousiasme; de sos die zich engageert voor zijn straat en ook die die de wereld wil veranderen.

We versterken daarom de link tussen de schepen, de fractie, het bestuur, de socialistische zusterorganisaties, alle leden en de wijkafdelingen.

Enkel en alleen met de steun van jullie allemaal, krijgen we onze partij opnieuw op de rails. Enkel zo zullen we opnieuw die beweging worden die in staat is dingen te doen ‘bougeren’. Enkel zo kunnen we de Gentenaars – en vele anderen – opnieuw duidelijk maken waarom stemmen op sp.a de beste optie is.

Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om financieel de maand rond te krijgen. De ongelijkheid neemt toe. Als die mensen zekerheid willen, dan moeten ze bij ons zijn. Daar hebben we altijd voor gestreden en dat zullen we in de toekomst blijven doen.

Onze eerste stop zijn de verkiezingen van 26 mei. Maar liefst 15 kandidaten uit Gent staan op de Vlaamse, Federale en Europese lijst. Stuk voor stuk super gemotiveerd, vol ideeën en klaar om er een lap op te geven. We weten allemaal dat deze verkiezingen niet gemakkelijk zullen worden, en dus kunnen die 15 kandidaten al jullie steun gebruiken. Hang een affiche, introduceer ze op een straatfeest in de buurt of steek nog snel een evenement ineen met de wijkafdeling om de 15 kandidaten voor te stellen. Het maakt niet uit hoe, maar spreek ze aan, nodig ze uit en ga mee de boer op! Want socialisten zijn broodnodig, op ALLE politieke niveaus.

Dus ja, we staan voor grote uitdagingen. Maar weet dit: WE GAAN DIE UITDAGINGEN AAN! Schouder aan schouder, allemaal samen. Omdat we oprecht geloven dat het socialisme de weg vooruit is. Omdat we weten dat alleen socialisme zekerheid biedt voor iedereen!

Merci, kameraden!

Nieuw bestuur sp.a Gent klaar voor de nieuwe strijd —

Nieuw bestuur sp.a Gent klaar voor de nieuwe strijd

Emilie Peeters (35) en Raf Burm (44) zijn vrijdag 5 april door de leden van sp.a Gent verkozen tot respectievelijk de nieuwe Politiek Voorzitter en de nieuwe Voorzitter Beweging. Ze volgen Kamerlid Karin Temmerman op. Samen zullen ze de komende drie jaar (2019-2022) met een vernieuwd bestuur de partij leiden.

sp.a Gent gaat voor het eerst met een duovoorzitterschap aan de slag. Naast de Politiek Voorzitter die de inhoudelijke lijnen uitzet, is er nu ook een Voorzitter Beweging die zich zal focussen op het versterken van de interne werking en het ledenbeleid.

Emilie Peeters, Politiek Voorzitter sp.a Gent: “We kijken vooruit. Samen gaan we sp.a Gent opnieuw op de kaart zetten. We leggen de focus op wat er echt toe doet: de strijd voor solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid in onze stad. Zodat ook mensen die het financieel moeilijk hebben, zeker zijn van een menswaardig bestaan. Zodat publieke diensten kwalitatief en toegankelijk blijven. Zodat wonen in de stad voor iedereen een mogelijkheid is. Het zijn socialistische idealen die eeuwenoud zijn. Ze zijn vandaag meer dan ooit relevant.”

Voor het eerst in de geschiedenis van de Gentse sp.a wordt ook een ‘Voorzitter Beweging’ aangeduid. Raf Burm zal in deze functie vooral instaan voor het versterken van de band tussen de partij en haar leden en sympathisanten. “Nieuwe mensen zoeken en hen motiveren is mijn tweede natuur. Die ervaring wil ik gebruiken om van sp.a Gent opnieuw een sterke lokale partijafdeling te maken, die bovendien sterk verankerd is in alle Gentse wijken.”

Het bestuur kleurt opvallend jong en vrouwelijk. Van de 15 nieuwe bestuursleden zijn 9 bestuurders jonger dan 40 en 9 vrouwelijke bestuursleden. Volgende mensen werden verkozen: Cindy Baeyens, Clara Calis, Ellen De Jans, Jeroen De Leenheer, Kalifa Diaby, Nesrin Dinç, Nathalie Dullemont, Geert dutré, Michelle Ginée, Lieve Krobea, Greet Riebbels, Jo Schelstraete, Daniël Termont, Bram Van Haelter en Sara Willems.

Daarnaast zetelen ook de mandatarissen van sp.a Gent in het bestuur: Joris Vandenbroucke, Freya Van den Bossche, Karin Temmerman, Fatma Pehlivan, Bruno Matthys, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Annelies Storms, Sven Taeldeman, Anne Schiettekatte en Pascal Verbeke.

Lees verder

Week van het Wonen met Astrid De Bruycker & Emilie Peeters: “The next big thing will be a lot of small things” — 4 oktober 2018

Week van het Wonen met Astrid De Bruycker & Emilie Peeters: “The next big thing will be a lot of small things”

Astrid_Emilie_HR_8022Terwijl deze week volop het debat over sociaal wonen woedde, organiseerden Astrid De Bruycker en Emilie Peeters hun (in onverdachte tijden geplande) ‘Week van het wonen’. We interviewden elke dag een expert of ervaringsdeskundige over wonen in Gent. Over hoe zij het verschil maken, over wat er werkt, welke heilige huisjes ze willen zien verdwijnen en ook: hun verborgen Gentse parel.

Op zondag ging Ellen De Jans met ons in gesprek over wat ons het meest is bijgebleven en hoe we er als politica mee aan de slag willen. Astrid en Emilie zijn duidelijk: ‘The next big thing will be a lot of small things’. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.

Hieronder vindt u alle interviews terug:

Maandag 1/10: Bert Van den Broele van Het Pandschap. Met hun renovaties zorgen ze voor meer kwaliteitsvolle woningen, die kwetsbare Gentenaars kunnen huren via het Sociaal Verhuurkantoor. Je kan het interview hier herbekijken.

Dinsdag 2/10: Nesrin Dinc, een jonge Gentse vrouw, die haar ervaringen in de zoektocht naar een betaalbare woning in onze stad met ons wil delen. Je kan het interview hier herbekijken.

Woensdag 3/10: Pascal Debruyne, Voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en vrijwilliger actief met dakloze gezinnen. We spreken met hem over gezinnen in precaire omstandigheden. Je kan het interview hier herbekijken.

Donderdag 4/10: Karel Lootens van Wooncoop. De coöperatie verhuurt woningen, en alle bewoners zijn aandeelhouder van wooncoop en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Je kan het interview hier herbekijken.

Vrijdag 5/10: Veerle Vyncke, ‘goede buur’ in het woonproject ‘Convent 22‘. Dat biedt een plek aan 8 mensen met autismespectrumstoornis om zelfstandig te wonen in een aangepast kader. Je kan het interview hier herbekijken.

Zaterdag 6/10: Trui Maes, die vanuit Samenlevingsopbouw Gent het project Dampoort Knapt Op opvolgde, en Els Gusse, zelf bewoner van een van de woningen die binnen het project werden gerenoveerd. Je kan het interview hier herbekijken.

Zondag 7/10: Astrid De Bruycker, gemeenteraadslid, en Emilie Peeters, OCMW-raadslid, kijken terug op de zes interviews en geven duiding bij wat hen het meest is bijgebleven en hoe ze hiermee aan de slag gaan als politica. “The next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.” Je kan het interview hier herbekijken.

Wonen – Een thuis voor jong en oud, voor elke Gentenaar — 7 september 2018

Wonen – Een thuis voor jong en oud, voor elke Gentenaar

Een betaalbare, kwalitatieve en aangepaste woning vinden in Gent is niet voor iedereen een evidentie. Er zijn te weinig gezinswoning wat leidt tot stadsvlucht, mensen wonen te vaak ‘te groot’ omdat het door de tijd zo gegroeid is en geen andere meer gepaste opties voorliggen, er is een lange wachtlijst voor sociale woningen terwijl er geen plaats is om te blijven bijbouwen en discriminatie op de huurmarkt is ondanks alle inspanning nog steeds een probleem.Er bestaat jammer genoeg niet één ingreep die dit alles zal oplossen dus we als stad op een wijde waaier van woonoplossingen inzetten.

We mogen niet enkel meer focussen op de koopmarkt en zetten extra in op het stedelijk huurkantoor ‘vzw Huuringent’ om kwalitatieve huurwoningen tegen redelijke huurprijzen aan te bieden. Voor de zwakste groepen in onze stad, zetten we naast het uitbreiden van sociale woningen in op het Sociaal Verhuurkantoor dat private woningen goedkoop aanbiedt.

Naast de meer traditionele ingrepen op de woonmarkt moet we ook verder durven denken en inzetten op vernieuwende woonvormen, zoals zoeken naar ruimte voor co-housing projecten of het verder uitrollen van het Community Land Trust projecten, zoals Dampoort Knapt Op.

Samen met Astrid De Bruycker organiseerde ik de ‘Week van het Wonen’ waarbij we verschillende experten en ervaringsdeskundigen gingen interviewen rond wonen. bekijk hier de interviews.

Actiepunten voor Gent:

  1. Volop inzetten op huren in plaats van kopen: in eigen stadsontwikkelingsprojecten moeten meer betaalbare en kwalitatieve huurwoningen komen. 250 budgetkoopwoningen worden budgethuurwoningen. De ‘reguliere’ verhuringen via huuringent stijgen van 200 naar 650. Gronden van de Stad Gent worden niet verkocht maar ter beschikking gesteld via een ‘recht van opstal’ zodat ze vaker kunnen worden ingezet voor het publieke woonbeleid.

  2. Meer sociale woningen: voor mensen die een te laag inkomen hebben om gangbare huurprijzen te betalen. We voorzien 15 miljoen euro voor investeringssubsidies (10.000 euro per nieuwbouw) die voor 1.500 extra sociale woningen moeten helpen zorgen. We verdubbelen de steun om sociale woningen energiezuiniger te maken (van 2 naar 4 miljoen euro) en om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren en leegstand weg te werken (van 5 naar 10 miljoen euro).

  3. 15 miljoen euro voor structurele renovaties binnen stadsvernieuwingsgebieden: uitgeleefde huizenblokken worden afgebroken en vervangen door moderne, energievriendelijke woningen. Eerst wordt een nieuwbouw gezet, dan pas een oud gebouw afgebroken, zodat bewoners kunnen verhuizen zonder hun vertrouwde buurt te moeten verlaten.

  4. 9 miljoen euro voor de duurzame renovatie van 300 woningen van noodkopers* via een ‘rollend fonds’: de subsidie per woning (30.000 euro) wordt bij eigendomsoverdracht terugbetaald en opnieuw ingezet voor andere soortgelijke woningen. Daarnaast gaat 13 miljoen euro naar eigenaars, huurders en zelfs verhuurders om hen aan te zetten om hun woningen te renoveren.
    * eigenaars-bewoners die financieel niet in staat zijn hun woning in slechte staat te renoveren.

  5. Gerichte premies (4 miljoen euro), advies en begeleiding om de basiswoonkwaliteit te garanderen: voor het opknappen van (o.a.) minstens 400 woningen waarin kwetsbare gezinnen wonen. Daarnaast: gratis energie-audits, energiepremies, energieleningen, specifieke ondersteuning voor appartementen, energierenovatieadvies en projecten voor collectieve renovatie (in totaal 8,8 miljoen euro), prioritair voor zij die ze het meest nodig hebben. Met 7,2 miljoen energiepremies kunnen 12.000 gezinnen energie-renovaties bekostigen – twee derde van dat bedrag gaat naar mensen met de laagste inkomens.

  6. Strijd tegen acute crisissituaties als dakloosheid en (slachtofferschap van) huisjesmelkerij: door 250 bijkomende woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Gent; 40 extra nood- en transitwoningen; 10 ‘instapwoningen’ om kwetsbare gezinnen te helpen integreren in onze samenleving; uitbreiding project leegstand via Centrum Algemeen Welzijnswerk (300 ‘structureel’ leegstaande sociale ingezet om directe precaire woonnoden op te vangen).

Sociale duurzaamheid – De stad als voortrekker van hernieuwbare energie, lokaal voedsel en eerlijke handel —

Sociale duurzaamheid – De stad als voortrekker van hernieuwbare energie, lokaal voedsel en eerlijke handel

Er is een omslag nodig als we Gent ook voor onze kinderen aangenaam en leefbaar willen houden. Die groene inspanningen zullen we samen moeten doen, door meer in te zetten op zaken als energiezuinigheid, deeleconomie en het kringloopprincipe. Als stad moeten we ervoor zorgen dat iedereen op tijd die transitie kan maken, niet iedereen kan hem immers een elektrische wagen veroorloven of de nodige energiebesparende verbouwingen doen aan zijn woning.

Door als Stad deelauto’s en –fietsen te voorzien waar mensen ze nodig hebben, op Vlaams niveau te pleiten voor een efficiënter openbaar vervoer en te blijven inzetten op goede fietsinfrastructuur, creëren we een Gent waar autobezit voor velen overbodig wordt. Het mag niet meer gaan over individuen die we kunnen overtuigen om de auto langs de kant te laten staan, de stad moet een mobiliteitsverhaal bieden dat het voor vele mensen gewoon makkelijker en goedkoper maakt om geen eigen auto meer te hebben.

Hernieuwbare energie mag niet enkel mogelijk zijn voor de happy few. We zetten in op het plaatsen van collectieve zonnepanelen, zoals het project ‘Buurzame stroom’, ondersteunen duurzame verbouwingen voor zij die het financieel moeilijker hebben, zoals het project ‘Dampoort Knapt Op’ en pleiten voor sociale tarieven voor warmtenetten.

Deze nieuwe economie zal ook kansen genereren voor de toekomst van onze stad en zijn bewoners, door nieuwe jobs te creëren.

Armoedebestrijding – Verhoogde kwetsbaarheid verdient een duwtje in de rug. —

Armoedebestrijding – Verhoogde kwetsbaarheid verdient een duwtje in de rug.

Armoede is geen keuze. De overtuiging dat arme mensen verantwoordelijk zijn voor hun financiële situatie en zich er dus ook maar zelf moeten uittrekken, slaat nergens op. Armoede is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Een overheid moet zijn burgers kansen geven door ze goed onderwijs aan te bieden, een job te garanderen, een goede zorg aan te bieden en kwalitatief te laten wonen. Enkel zo kan vermeden worden dat de plaats van je wieg je toekomstbeeld bepaalt, en kan kansarmoede de wereld uit geholpen worden. Mensen voor wie het moeilijk is om te participeren in de maatschappij worden actief opgespoord en krijgen een extra duwtje in de rug. Financieel door de uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens en rechten automatisch toe te kennen, maar evengoed emancipatorisch door in te zetten op opleidingen, welzijn en werk.

Wat goed werkt moet behouden blijven, maar er moet ook steeds op zoek gegaan worden naar nieuwe benaderingen. Zo vormen we als Stad en OCMW een hub voor sociale innovatie.