Betere woonkwaliteit voor ‘noodkopers’ in Sint-Amandsberg — 14 mei 2014
Studiebezoek aan de haven van Gent — 17 april 2014

Studiebezoek aan de haven van Gent

Op vrijdag 11 april bracht de sp.a fractie een studiebezoek aan de haven van Gent. Met dank aan Jan Roegiers werd ons het ingrijpend project voor de bouw van een nieuwe grote zeesluis voorgesteld. Het was Daan Schalk, de directeur-generaal himself die ons toelichting en inzicht verschafte over dit ook voor Gent toekomstgericht uitermate belangrijk project.

Het project bevindt zich nog tot 2015 in de planuitwerkingsfase, de projectorganisatie is nu volop bezig. Bedoeling is dat na politiek groen licht en de uitvoering in 2021 het eerste schip door de grote zeesluis kan varen! sp.a ondersteunt natuurlijk dit weloverwogen en noodzakelijk project.

Een link naar het artikel vind je hier.

fractie

Mijn kandidatuur voor het Gentse sp.a-bestuur — 20 april 2013

Mijn kandidatuur voor het Gentse sp.a-bestuur

Op 21 mei wordt een nieuw bestuur samengesteld voor sp.a Gent. Alle leden kregen hiervoor deze week een stembrief in de bus waarop er minimaal zes en maximaal 15 stemmen kunnen worden uitgebracht (BRIEF MOET BINNEN ZIJN OP 13 MEI). Ook ik ben kandidaat en kan dus jullie stem gebruiken. Hieronder vind je mijn voorstelling en motivatie zoals die ook te vinden is op http://www.ikdoeookmee.be/bestuur/bestuur.html. Hopelijk kan ik op je stem rekenen!

Ik ben Emilie Peeters, 29 jaar, politicologe en sinds januari verkozen als jongste OCMW-raadslid.
Mijn engagement voor sp.a gaat al lang terug. Sinds mijn studententijd ben ik actief bij de wijkafdeling Gent-Oost. Zo heb ik de laatste jaren aan vele sp.a-activiteiten meegeholpen en verschillende verkiezingscampagnes mee ondersteund.
Vijf jaar lang was ik parlementair medewerkster van Senator Marleen Temmerman. Ik volgde voor haar zowel dossiers inzake gezondheid als ontwikkelingssamenwerking op. Ik leerde er de politiek van binnen en van buiten kennen, maar ik kreeg van haar ook mee hoe passie voor je job, zeker in de politiek, cruciaal is om vooruit te gaan. Toen Marleen naar Genève vertrok om er directeur te worden van de Wereldgezondheidsorganisatie, besloot ik in dezelfde thema’s verder te gaan. Ik ging aan de slag als EU beleidsadviseur bij “Action for Global Health”, een Europees netwerk van gezondheidsNGO’s dat gezondheid en armoedebestrijding op de agenda van de Europese Commissie wil plaatsen.
Bij de verkiezingen van 2012 stond ik voor het eerst zelf op de lijst en behaalde 1403 voorkeurstemmen. De leden van sp.a Gent stemden mij toen de OCMW-raad in, alwaar ik mij nu sinds drie maanden ten volle inzet voor de woon- en welzijnsdossiers. Nu ik voor het eerst zelf een mandaat kan uitvoeren, heb ik het politieke virus nog meer te pakken.
Mijn ervaring in de Senaat, mijn professionele link met het Europees parlement en mijn mandaat in de OCMW-raad, stelt mij in staat om sp.a Gent in een breder politiek kader te plaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat er over de Europese en nationale politiek nog beter kan gecommuniceerd worden naar onze leden. Daarnaast hoop ik, als jonge vrouw, een meerwaarde te kunnen bieden door met een frisse en kritische blik mee te werken aan de Gentse sp.a. Gent is immers een fantastische stad waar we de rode overwinning van vorig jaar moeten koesteren en bestendigen, zodat we ook in de toekomst volop van Gent kunnen genieten.

OCMW’s meer tijd voor kerntaken — 7 februari 2013