Betere woonkwaliteit voor ‘noodkopers’ in Sint-Amandsberg — 14 mei 2014
Waarom uw sociale zekerheid alle belang heeft bij een sociaal Europa — 13 mei 2014

Waarom uw sociale zekerheid alle belang heeft bij een sociaal Europa

Uw sociaal Europa

 

 

 

 

 

 

 

Twintig jaar geleden keek Louis Tobback op een affiche streng toe en beloofde te zullen vechten als een pitbull voor uw sociale zekerheid. Hij kwam zijn belofte na. Baby Thatcher vertrok voor een lange tijd naar de woestijn en uw sociale zekerheid bleef overeind. Vandaag staan wij, als drie jonge honden, voor een zelfde strijd op Europees niveau. Want uw Europa mag niet enkel gaan over rechte komkommers en 100ml flesjes in uw handbagage.

Lees verder

Gentse OCMW-raad zet verhoging leefloon opnieuw op de politieke agenda — 11 februari 2014

Gentse OCMW-raad zet verhoging leefloon opnieuw op de politieke agenda

PERSMEDEDELING GROEN-FRACTIE OCMW-RAAD GENT – DINSDAG 11 FEBRUARI 2014

De meerderheid in de Gentse OCMW-raad buigt zich momenteel over de hervorming en verhoging van de aanvullende financiële steun. Hoe belangrijk dit initiatief van het Gentse OCMW ook is, het blijft het compenseren van een jarenlang tekortkomen van de verschillende opeenvolgende federale overheden inzake sociaal beleid. Daarom leggen de meerderheidspartijen, op initiatief van Groen, deze avond op de OCMW-raad een motie ter stemming voor met het oog op de verhoging van de leefloonbedragen tot een algemeen menswaardig niveau, zij het met voldoende spanning tot de netto-minimumlonen in het kader van de activering van de OCMW-cliënten.

Lees verder

Eerste sociaal weekend-restaurant in Gent — 7 februari 2014

Eerste sociaal weekend-restaurant in Gent

xmas-food3Eetcafé Toreke opende op zaterdag 1 februari als eerste sociaal restaurant in Gent de deuren op een weekenddag. OCMW-Voorzitter Rudy Coddens trok hiervoor de nodige middelen uit, zodat financieel kwetsbare mensen nu ook op zaterdag kunnen genieten van een gezonde en betaalbare maaltijd. Raadslid Emilie Peeters reageert tevreden: “Dit is een cruciale stap in de verdere uitbouw van het armoedebeleid. Een sociaal restaurant is immers niet enkel een plaats waar lekker en goedkoop kan gegeten worden, het is bovenal ook een brede ontmoetings- en tewerkstellingsplaats.”

Lees verder

Vrouwelijke daklozen eindelijk een plaats — 6 december 2013

Vrouwelijke daklozen eindelijk een plaats

image-4304378Tot voor kort was in Gent geen opvang voorzien voor oudere langdurige daklozen van het vrouwelijke geslacht. De Baai biedt opvang voor deze doelgroep maar kon wegens plaatsgebrek enkel mannelijke kandidaat bewoners opvangen. OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a) polste naar de plannen hierover bij Gents OCMW-Voorzitter Rudy Coddens nu de werken in De Baai het einde naderen. “Het stelt mij tevreden dat deze vrouwen eindelijk een opvangplaats hebben en niet meer aan hun lot worden overgelaten” aldus Peeters.

Lees verder

Werelddag van verzet tegen armoede — 16 oktober 2013
Opvoedingsondersteuning, een weg uit de armoede — 11 oktober 2013

Opvoedingsondersteuning, een weg uit de armoede

“OCMW ’s moeten hun armoedeexpertise toevoegen aan het brede aanbod van opvoedingsondersteuning” antwoordde Gents OCMW-voorzitter, Rudy Coddens, op een vraag van raadslid Emilie Peeters (sp.a). “Maatschappelijk werkers staan vaak dicht bij de gezinnen en die vertrouwensband kan gemakkelijk groeien naar een meer gezinsgerichte en opvoedingsondersteunende aanpak.”

Lees verder

Sociale gidsen als antwoord op onderbescherming — 12 mei 2013

Sociale gidsen als antwoord op onderbescherming

Het OCMW gaat in de toekomst sociale gidsen inzetten om hun cliënten de weg te wijzen binnen de vaak zeer ingewikkelde procedures om beroep te kunnen doen op hun sociale rechten. “Dagdagelijks worden we geconfronteerd met mensen die de voordelen waar ze recht op hebben niet benutten, omdat de weg er naar toe te lang is of de procedure te ingewikkeld.” stelt OCMW-raadslid Emilie Peeters. “Hierop inspelend zullen de zwaksten in de toekomst worden bijgestaan, zodat zij die vaak het meest nood hebben aan deze sociale voordelen er ook effectief gebruik van kunnen maken.”

Lees verder

Mijn kandidatuur voor het Gentse sp.a-bestuur — 20 april 2013

Mijn kandidatuur voor het Gentse sp.a-bestuur

Op 21 mei wordt een nieuw bestuur samengesteld voor sp.a Gent. Alle leden kregen hiervoor deze week een stembrief in de bus waarop er minimaal zes en maximaal 15 stemmen kunnen worden uitgebracht (BRIEF MOET BINNEN ZIJN OP 13 MEI). Ook ik ben kandidaat en kan dus jullie stem gebruiken. Hieronder vind je mijn voorstelling en motivatie zoals die ook te vinden is op http://www.ikdoeookmee.be/bestuur/bestuur.html. Hopelijk kan ik op je stem rekenen!

Ik ben Emilie Peeters, 29 jaar, politicologe en sinds januari verkozen als jongste OCMW-raadslid.
Mijn engagement voor sp.a gaat al lang terug. Sinds mijn studententijd ben ik actief bij de wijkafdeling Gent-Oost. Zo heb ik de laatste jaren aan vele sp.a-activiteiten meegeholpen en verschillende verkiezingscampagnes mee ondersteund.
Vijf jaar lang was ik parlementair medewerkster van Senator Marleen Temmerman. Ik volgde voor haar zowel dossiers inzake gezondheid als ontwikkelingssamenwerking op. Ik leerde er de politiek van binnen en van buiten kennen, maar ik kreeg van haar ook mee hoe passie voor je job, zeker in de politiek, cruciaal is om vooruit te gaan. Toen Marleen naar Genève vertrok om er directeur te worden van de Wereldgezondheidsorganisatie, besloot ik in dezelfde thema’s verder te gaan. Ik ging aan de slag als EU beleidsadviseur bij “Action for Global Health”, een Europees netwerk van gezondheidsNGO’s dat gezondheid en armoedebestrijding op de agenda van de Europese Commissie wil plaatsen.
Bij de verkiezingen van 2012 stond ik voor het eerst zelf op de lijst en behaalde 1403 voorkeurstemmen. De leden van sp.a Gent stemden mij toen de OCMW-raad in, alwaar ik mij nu sinds drie maanden ten volle inzet voor de woon- en welzijnsdossiers. Nu ik voor het eerst zelf een mandaat kan uitvoeren, heb ik het politieke virus nog meer te pakken.
Mijn ervaring in de Senaat, mijn professionele link met het Europees parlement en mijn mandaat in de OCMW-raad, stelt mij in staat om sp.a Gent in een breder politiek kader te plaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat er over de Europese en nationale politiek nog beter kan gecommuniceerd worden naar onze leden. Daarnaast hoop ik, als jonge vrouw, een meerwaarde te kunnen bieden door met een frisse en kritische blik mee te werken aan de Gentse sp.a. Gent is immers een fantastische stad waar we de rode overwinning van vorig jaar moeten koesteren en bestendigen, zodat we ook in de toekomst volop van Gent kunnen genieten.

OCMW kan nog meer mensen in armoede helpen — 13 maart 2013

OCMW kan nog meer mensen in armoede helpen

Te weinig mensen in armoede maken gebruik van hun rechten, goedkopere gezondheidszorg bijvoorbeeld. “Mensen zijn zich nog al te vaak niet bewust van hun sociale rechten en het is de rol van een OCMW om hen daar zoveel mogelijk over te informeren en er naar toe te leiden” stelt Gents OCMW-raadslid Emilie Peeters namens de sp.a-fractie. Het OCMW van Gent stelde daarom de ‘Masternota actieve rechtenbenadering’ op als antwoord op deze onderbescherming. “Dat is alvast een stap in de goede richting, maar waarom krijgen de mensen een aantal sociale voordelen gewoon niet automatisch”, vraagt Peeters zich af

Lees verder