Ik vroeg Schepen Elke Decruynaere of ze helmen wil voorzien bij de fietsenvloot die op enkele scholen in het Gentse beschikbaar zijn. Dit zou de mogelijkheid bieden aan kinderen die een helm willen dragen of van wie de ouders dat graag willen om een helm te dragen. De schepen antwoordde tot mijn teleurstelling negatief op mijn voorstel, omdat helmen niet verplicht zijn. Hieronder lees je de volledige vraag en het antwoord:

Mijn vraag:
De fietsenvloot waarbij fietsen ter beschikking staan voor de leerlingen van verschillende
Gentse scholen is een prachtig project dat ervoor zorgt dat alle leerlingen toegang krijgen
tot een fiets en de het fietsen onder de knie krijgen. Evenzeer biedt het de mogelijkheid
voor scholen om per fiets op uitstap te gaan in plaats van gebruik te moeten maken van
het openbaar vervoer. Ik hoor heel veel positieve reacties van zowel leerlingen, ouders als
leerkrachten.
Toch blijken er niet overal helmen beschikbaar om te gebruiken bij het fietsen. Ook al is
het niet verplicht een helm te dragen bij het fietsen, het is toch belangrijk dat leerlingen
die kunnen gebruiken wanneer ze dat willen of wanneer hun ouders daar op staan.

Is er een mogelijkheid om op alle plekken helmen te voorzien?

Antwoord Schepen Decruynaere:
Om al meteen te starten met de kern van mijn antwoord: niets staat de ouders in de weg
om de ouders een helm mee te geven met hun kindje die hij of zij kan dragen als de fiets
op school wordt gebruikt. De vraag is of wij vanuit de stad centraal voor al die kinderen
fietshelmen gaan voorzien.
Er is op dit moment geen verplichting voor het dragen van een fietshelm, daar is ook een
reden voor. De fietsersbond zelf geeft aan dat er geen verband is tussen die landen waar
er wel een verplichting is en het aantal fietsongevallen. Ze zien eerder dat het aantal
fietsers in die landen achteruit gaat of stagneert. Er moet dus in eerste plaats ingezet
worden op het voorkomen van fietsongevallen door te werken aan de
verkeersinfrastructuur, een veilige omgeving en het bewust worden van andere
weggebruikers.
Voor alle duidelijkheid, ik vind het positief dat ouders en kinderen de beslissing nemen
om preventief zelf een fietshelm te dragen. Dit is een goede zaak, maar op dit moment is
dit nog niet verplicht en de vraag is of we dit moeten verplichten en dan ook centraal
gaan voorzien. Wij hebben besloten om dat niet te doen, maar we gaan zeker ook niet
zeggen dat het niet kan of niet mag, integendeel.
• Scholen nemen deel aan campagnes om leerlingen en ouders te motiveren om een
fietshelm te dragen.
• Scholen mogen met hun werkingsbudgetten ook zelf beslissen tot aankoop van
helmen als zij bijvoorbeeld zien dat de school vaststelt dat hierrond werk aan de
winkel is.
• Dat kan allemaal en scholen kunnen hier via het subsidiereglement van de stad dat
inzet op duurzame en veilige mobiliteit op school zelfs subsidies voor krijgen. In
dat laatste geval zal de school een project moeten uitwerken dat wel wat breder
gaat dan enkel het dragen van de helm op zich. De school zou dit moeten kaderen
in een breder verhaal van verkeersveiligheid, om mee te sensibiliseren op
duurzame mobiliteit. Als het dragen van fietshelmen deel uitmaakt van het
project, dan kan die subsidie aangevraagd worden. Ik heb dit naar aanleiding van
deze vraag nog eens nagevraagd bij collega Watteeuw, die hier evenmin graten in
ziet.
Maar op uw vraag om centraal op alle scholen fietshelmen te voorzien, dat doen we dus
niet.
Ten eerste ligt deze verantwoordelijkheid ligt voor een stuk toch echt wel bij de ouders.
Daarnaast is er ook een reëel risico dat centraal aangekochte fietshelmen niet efficiënt
gebruikt worden.
Om die redenen ben ik dus eerder voorstander van het promoten en aanmoedigen van het
gebruik van fietshelmen, veeleer dan het te verplichten. Het krachtigste zou zijn om
hierop in te zetten zodat kinderen hier zelf bewust gaan voor kiezen.
Collega Peeters, het klopt dat de fietsvloot een heel mooi project is. Naar aanleiding van
uw vraag zal ik aan het Stedelijk Onderwijs vragen om de mogelijkheden die de
fietsvloot biedt nog eens communicatief onder de aandacht te brengen, met link naar het
belang van het dragen van een fietshelm en de mogelijkheden die de vermelde stedelijke
subsidie kan bieden.