Op vrijdag 11 april bracht de sp.a fractie een studiebezoek aan de haven van Gent. Met dank aan Jan Roegiers werd ons het ingrijpend project voor de bouw van een nieuwe grote zeesluis voorgesteld. Het was Daan Schalk, de directeur-generaal himself die ons toelichting en inzicht verschafte over dit ook voor Gent toekomstgericht uitermate belangrijk project.

Het project bevindt zich nog tot 2015 in de planuitwerkingsfase, de projectorganisatie is nu volop bezig. Bedoeling is dat na politiek groen licht en de uitvoering in 2021 het eerste schip door de grote zeesluis kan varen! sp.a ondersteunt natuurlijk dit weloverwogen en noodzakelijk project.

Een link naar het artikel vind je hier.

fractie