tuin HeiveldEmilie Peeters, OCMW-raadslid (sp.a), wees naar aanleiding van de erkenning van het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke op de mooie lijst van vijf zeer kwalitatieve woonzorgcentra die het Gentse OCMW momenteel beheert. “We mogen fier zijn”, stelt Emilie, ‘fier omdat we een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden, innovatief zijn en toch betaalbaar blijven voor iedereen. Dat is het surplus van publieke voorzieningen. In private voorzieningen zien we deze drie pijlers zelden samenkomen.”

De kwaliteit in de OCMW woonzorgcentra is hoog zo blijkt uit audits en bewonersbevragingen. “En dat hebben we vooral te danken aan het personeel dat zich dag in dag uit inzet om de dienstverlening te garanderen en te optimaliseren.”, aldus Emilie Peeters. Projecten die een vernieuwende aanpak uittesten, worden vaker opgestart in publieke centra. Voorbeelden zijn de ‘Groene Zorg’ in het Heiveld waarbij de natuur wordt ingezet om de levenskwaliteit van bewoners en bezoekers te verbeteren of het project ‘fingerfood’ in de Liberteyt dat het voor bewoners met dementie terug mogelijk maakt om zelfstandig van het eten te genieten. Emilie: “Als OCMW kiezen we er bewust voor om te investeren in innovatieve projecten, wetende dat de kans bestaat dat we achteraf moeten bijsturen of in het slechtste geval het project moeten stopzetten. Maar alleen zo kan de kwaliteit van onze dienstverlening echt mee met zijn tijd. En meestal leiden deze investeringen tot fantastische resultaten!”

In de Gentse publieke woonzorgcentra wordt die zeer kwalitatieve dienstverlening ook tegen een betaalbare prijs aangeboden, die een stuk lager ligt dan in de private centra. Bovendien kunnen zij die het financieel moeilijker een premie krijgen van het OCMW om de kosten te beperken. “Zo zorgen we ervoor dat iedereen van zijn of haar oude dag kan genieten!” stelt Emilie enthousiast. De premie kan ook toegepast worden in private woonzorgcentra maar dan moeten ze onder de opgelegde plafondprijs blijven. “Dit heeft al enkele private instellingen aangezet om hun prijs te laten zakken en dus kunnen we vaststellen dat het OCMW hier een prijsregulerende invloed heeft op de markt. Hopelijk kan dit op termijn leiden tot een meer betaalbare Gentse woningmarkt voor senioren.”, aldus het raadslid.

En een OCMW heeft nog een voordeel: het beleid en de investeringen worden niet gedreven door winstbejag maar bepaald op basis van de noden van de Gentenaars. Emilie: “In een OCMW woonzorgcentrum maken we plaats voor zorgprofielen die daar nood aan hebben, ook al krijgen we daar minder subsidies voor (zoals het geval bij minder zorgbehoevende profielen) of vragen die meer gespecialiseerd personeel (zoals ouderen met een psychische kwetsbaarheid of mensen met jongdementie in het woonzorgcentrum Het Zuiderlicht).” Dit maakt de publieke centra complementair aan de private sector.

Emilie Peeters concludeert: “Als fractie zijn wij van mening dat de stad moet blijven investeren in ouderenzorg, omdat die publieke dienstverlening op het vlak van kwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid en vernieuwing gewoon de kroon spant en de garantie biedt dat alle Gentse senioren de beste zorgen kunnen krijgen.”